Ung dame og mann står på en takterrasse og nyter utsikten

Delegertmøte og generalforsamling 2022

I 2022 arrangerer OBOS delegertmøte tirsdag 26. april klokka 17.00 og generalforsamling 7. juni klokka 16.30. Begge møtene er digitale.

På delegertmøtet blir det valgt delegater til generalforsamlingen i OBOS fra de hussøkende medlemmene, det vil si medlemmer som ikke bor i et OBOS-tilknyttet borettslag. De boende medlemmene, altså medlemmer som har benyttet medlemsskapet til å kjøpe bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, velger delegater på generalforsamlingen i sitt eget borettslag. Dette valget er et fast punkt på sakslisten til generalforsamlingen i alle borettslag.

Generalforsamlingen i OBOS behandler årsregnskapet til OBOS, velger representantskap og valgkomité og bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS. Generalforsamlingen behandler også eventuelle saker som er sendt inn av enkeltmedlemmer eller for eksempel av styret i OBOS.

Det kommer mer informasjon om hvordan man melder seg på til delegertmøtet etter hvert. Følg med framover på sosiale medier, i nyhetsbrevene, i OBOS-bladet og på obos.no.