Ung dame og mann står på en takterrasse og nyter utsikten

Delegertmøte og generalforsamling 2022

I 2022 arrangerte OBOS generalforsamling 7. juni klokka 16.30. Møtet ble avholdt digitalt.

Illustrasjon av en dame som sitter i en gul stol

Generalforsamlingen i OBOS 2022

Her kan du lese protokollen og alle sakspapirene til generalforsamlingen i OBOS. Generalforsamlingen ble avholdt 7. juni.

Delegertmøte 26. april

Interessen for generalforsamlingen i OBOS 7. juni er stor. På delegertmøtet 26. april valgte OBOS-medlemmer som ikke eier en OBOS-bolig delegater til generalforsamlingen i OBOS. På delegertmøtet ble det valgt 534 delegater til generalforsamlingen fra de ikke-boende medlemmene i OBOS. Fra de boende medlemmene i borettslagene velges det 678 delegater.

Vi håper at så mange som mulig av de som er valgt møter opp for å sikre en så bred og representativ generalforsamling som mulig. Innkallingen til generalforsamlingen sendes til de valgte delegatene i disse dager. I innkallingen finner du alle sakene som skal opp på generalforsamlingen, blant annet valgkomiteens innstilling på kandidater til representantskapet i OBOS.

Generalforsamling 7. juni

Generalforsamlingen i OBOS behandler årsregnskapet til OBOS, velger representantskap og valgkomité, og bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS. Generalforsamlingen behandler også eventuelle saker som er sendt inn av enkeltmedlemmer innen 1. april, eller for eksempel av styret i OBOS.