BankID bytter ut driftsleverandør

Fra 21. til 26. oktober bytter BankID driftsleverandør. I løpet av denne perioden kan BankID være utilgjengelig og derfor berøre flere av våre tjenester som benytter denne løsningen.

Mann med en mobiltelefon i hendene

Demokratiutvalget

Vil du lære mer om OBOS' demokratiutvalg og mandat? Her her vi samlet informasjon om hvordan demokratiutvalget skal bidra til en modernisering av medlemsdemokratiet i OBOS.

Demokratiutvalget: Arbeidet er i gang

Demokratiutvalget: Arbeidet er i gang

Årets generalforsamling i OBOS vedtok å utnevne et demokratiutvalg som skal utrede medlemsdemokratiet i OBOS. Utvalget har nå hatt sitt første møte.

Les mer
Referansegruppa er valgt

Referansegruppa er valgt

På generalforsamlingen i OBOS våren 2021 ble det vedtatt at det skulle nedsettes en referansegruppe bestående av et representativt utvalg OBOS-medlemmer. Referansegruppen skal komme med innspill til arbeidet i demokratiutvalget.

Les mer
Demokratiutvalgets mandat

Demokratiutvalgets mandat

Demokratiutvalgets mandat er å utrede lovlige og økonomiske forutsetninger og gi faglig baserte råd for økt demokratisk innflytelse i OBOS. Det er opp til OBOS sine organer å bestemme retningen.

Les mer