Derfor bør du bli medlem

Som OBOS-medlem stiller du foran i boligkøen. Medlemskapet gir deg forkjøpsrett på 90 000 nye og brukte boliger over store deler av landet. I tillegg får du rabatt på en mengde produkter og tjenester innen bolig, bank, forsikring, kultur og fritid.

Populære medlemsfordeler

Illustrasjon av medlemskort på mobilen

Vi spanderer kontingenten

Fra 1. september og fram til nyttår spanderer OBOS årskontingenten for 2021 på 200 kroner. Dermed betaler du kun 300 kroner ved innmelding i denne perioden. De 300 kronene er en lovpålagt andelskapital (engangsbeløp). Fra 2022 betaler du 200 kroner per år.

Slik sparer du penger på å være OBOS-medlem

Slik sparer du penger på å være OBOS-medlem

Det skal lønne seg å være medlem. Derfor kan du med enkle grep spare mye penger i hverdagen. Sjekk hvor du kan hente inn de største beløpene og raskt spare inn medlemskontingenten og vel så det.

Slik kan du spare tusenvis