Åpent medlemsmøte

Dialogen med medlemmene våre er viktig. Derfor arrangerer vi åpne medlemsmøter.

Vi arrangerer fire åpne møter i året for å komme i dialog med medlemmene våre, og få verdifulle innspill til det videre arbeidet. Medlemsmøtene er digitale.

Vi svarer i løpet av møtet, så langt det lar seg gjøre.

Forrige møte ble avholdt tirsdag 15. mars. Møtet var digitalt, og åpent for alle OBOS-medlemmer. 

Agenda var demokratiutvalgets innstilling. For første gang i OBOS' historie er det gjort en grundig gjennomgang av OBOS’ demokratiske organer og medlemsmedvirkning. I 2021 utnevnte generalforsamlingen et uavhengig demokratiutvalg, som har undersøkt medlemsdemokratiet og styringsstrukturen i OBOS. Utvalgets rapport er nå overlevert til styret og er på høring.

Har du spørsmål eller forslag?

Som medlem kan du komme med forslag eller stille spørsmål til det vi holder på med, i forkant av medlemsmøtene våre. Det kan være alt fra boligutvikling, medlemsdemokratiet eller nye tjenester du ønsker vi skal vurdere.