To personer i en sofa med ryggen til med en pc

- Godt i gang med demokratiarbeidet

Mye har skjedd siden generalforsamlingen i juni, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

På forsommeren ble det for første gang arrangert et åpent medlemsmøte der OBOS-medlemmer kunne sende inn spørsmål til konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. I september gikk møte nummer to av stabelen, denne gangen med flere OBOS-folk i studio og med mulighet for å stille spørsmål på direkten.

- Vi arrangerer disse møtene for å komme i dialog med medlemmene våre og få verdifulle innspill til det videre arbeidet, sier Siraj.

- Vi tror at medlemmene vil oppleve et OBOS som er mer lyttende og ydmykt enn vi i enkelte tilfeller har fremstått som tidligere.

Siraj viser også til at det er oppnevnt et uavhengig demokratiutvalg, ledet av professor Tore Bråten, som allerede er i gang med arbeidet.

Nesten hundre spørsmål ble sendt inn i ukene før møtet. De dreide seg om alt fra arkitektur og boligpriser til hvorfor OBOS støtter kultur og idrett.

Løsninger for boligmarkedet

I tillegg til Siraj var Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller, med på møtet. Gilhus fortalte at OBOS Bostart og OBOS Deleie har gjort det mulig for mange å få kjøpt bolig, selv om man ikke klarer å oppfylle bankenes krav til egenkapital.

- Vi har utfordret den tradisjonelle måten å kjøpe bolig på, og sett på hva vi i OBOS kan gjøre for at flere skal kunne kjøpe sin egen bolig, sa Gilhus.

- Dette har blitt tatt godt imot av medlemmene våre, og vi ser at det er en tydelig etterspørsel.

Til nå har OBOS tilbudt ca 1000 boliger med Bostart eller Deleie. I år kommer 40 prosent av det OBOS bygger i Oslo og omegn å tilbys med disse løsningene. Du kan lese mer om Deleie her og Bostart her.

Satser på medvirkning

Utviklingsdirektør Christina Solli Ektvedt presenterte OBOS’ arbeid med medvirkning. Medvirkning er en lovpålagt aktivtet som alle utbyggere er pliktig til å gjennomføre når de starter et nytt prosjekt. Tanken er at naboer og andre berørte skal få en mulighet til å bli hørt på et så tidlig stadium som det er hensiktsmessig.

Ektvedt ble blant annet spurt om meninger som går på estetikk og arkitektur hører hjemme i en medvirkningsprosess.

- Absolutt! Alle innspill hører hjemme i en medvirkningsprosess, svarte Ektvedt.

- Når det gjelder arkitektur og utforming er det sjelden alle er enige, og det er vanskelig å imøtekomme alles ønsker. Det er også viktig å huske at en reguleringsprosess tar i gjennomsnitt fem år, før man kan begynne å bygge. Så det vi har fått av innspill og tilbakemeldinger de siste årene er det ingen som har sett resultatene av ennå, det gjør man først om sju – åtte år.

Hennes hovedbudksap var imidlertid tydelig:

- Jeg vil sterkt oppfordre folk til å fortsette å komme med innspill! Vi lytter, forsikret hun.

Se opptak av medlemsmøtet 21. september