Bilde av en dame som sitter i en sofa og smiler.

Mulighetsrommet

Med OBOS Deleie er det ikke lenger umulig å få plass i boligmarkedet.

Boligprisene har blitt så høye at det er umulig for mange med en helt vanlig lønn å kjøpe en helt vanlig leilighet i byen. Hittil har det vært vanskelig å kjøpe bolig uten å arve masse penger, uten å vinne i Lotto eller uten å få hjelp fra foreldre. 

Det gjør vi noe med. Ved å innføre OBOS Deleie i alle nye borettslag vi bygger, får mange flere en fot innenfor og kan eie sin egen bolig.

Illustrasjon av nøkkelknippe

Interessert i å utforske mulighetene?

Nå er det mulig å finne din plass i boligmarkedet, selv med en vanlig lønn. Med OBOS Deleie blir mulighetene større – du kan kjøpe en halv bolig, eller mer, og leie resten av OBOS.