Martin Mælands OBOS-historie

Les Martin Mælands egen OBOS-historie.

I 2015 gikk Martin Mæland av som konsernsjef i OBOS etter 32 år. Så satte han seg ned for å skrive sin historie. Da Mæland begynte i OBOS, var organisasjonen kommunens forlengede arm i et subsidiert og regulert boligmarked. I løpet av få år ble denne politikken helt forandret, og vi fikk det boligmarkedet vi har i dag.

Denne prosessen har Martin Mæland beskrevet grundig i teksten "Min OBOS-historie - OBOS i omstilling og vekst". 

Last ned teksten her.