En av Nordens største boligbyggere

OBOS er Norges største boligbygger og en av de største i Norden.

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, utleie av næringseiendom, fornybar energi samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. Virksomheten foregår primært i Norge og Sverige. Hovedkontoret er i Oslo.

Boligbyggelaget ble stiftet 19. august 1929 som Oslo og omegn Bolig- og Sparelag (OOBS) av bygningsarbeidernes leder i Oslo Martin Strandli og arkitekt Jacob Christie Kielland.

Oversiktsbilde av Etterstad borettslag

I 1931 sto det første OBOS-borettslaget ferdig – Etterstad 1 i Oslo.

 

Svarthvitt bilde av Martin Strandli, en av OBOS' grunnleggere

Martin Strandli, en av OBOS' grunnleggere.

 

Kommunens byggende organ

Organisasjonsmodellen var inspirert av den svenske modellen for kooperativ boligbygging: Et andelslag bygger rimelige boliger for sine hussøkende medlemmer. I 1935 ble navnet endret til Oslo Bolig – og Sparelag (OBOS), og boligbyggelaget inngikk en avtale med Oslo kommune om å være kommunens byggende organ.

Svarthvitt bilde av fullsatt tildelingsmøte på 50-tallet

Fullsatt tildelingsmøte for Oppsal borettslag på 50-tallet.

 

Bygget drabantbyene

Opprettelsen av Husbanken i 1946 gjorde at en effektiv modell for boligbygging tok form: Kommunen stilte med tomter, Husbanken stilte med lån og OBOS bygde.

Svarthvitt oversiktsbilde over Lambertseter

I 1954 satte Norge europarekord i boligbygging. Bildet er fra byggingen av Lambertseter.

 

Utover i 1960- og 1970-årene ble OBOS-navnet særlig knyttet til den store utbyggingen av Oslos drabantbyer som Manglerud, Oppsal, Tveita, Ammerud, Romsås og Holmlia. Fra starten i 1929 og fram til i dag har OBOS bygget over 100 000 boliger.

Svarthvitt bilde av en kvinne som sitter og leser.

Fru Aure fra forbrukerrådet inspiserer en ny bolig på Romsås i 1971.

 

Markedet overtar

Fra 1977 begynte Oslo kommune å selge tomter til markedspris, og fra 1982 ble prisreguleringen på borettslagsboliger delvis opphevet. Fra å være et boligbyggelag i et prisregulert marked, er OBOS i dag en boligbygger som konkurrerer på samme vilkår som andre.

Pilestredet park tidlig på 2000-tallet

På 2000-tallet var OBOS med på å bygge Pilestredet Park, på området til det gamle Rikshospitalet – midt i Oslo!

 

Størst i Norge – blant de største i Norden

OBOS er i dag Norges største boligorganisasjon og virksomheten strekker seg over hele Norge. I tillegg driver OBOS en omfattende virksomhet i Sverige. OBOS er nå Norges største boligbyggelag – og en av Nordens største boligbyggere og boligforvaltere.

Høydepunkter i OBOS' historie – tiår for tiår

1920- og 1930-tallet

1940-tallet

1950-tallet

1960-tallet

1970-tallet

1980-tallet

1990-tallet

2000-tallet

2010-tallet og frem til i dag