Slik påvirker du OBOS

OBOS er en av Nordens største boligbyggere og har over en halv million medlemmer. Som medlem kan du være med å påvirke hvordan OBOS drives.

Det er mange måter du kan påvirke OBOS på. Vi arrangerer jevnlig medlemsmøter hvor du kan stille spørsmål til ledelsen i OBOS på forhånd eller i selve møtet. Du kan også velges som delegat til generalforsamlingen i OBOS. På generalforsamlingen hvert år behandles saker som er sendt inn av medlemmene, årsregnskapet godkjennes og det er valg av representantskap. Generalforsamlingen arrangeres digitalt, sånn at medlemmer fra hele landet kan delta.  Det er representantskapet i OBOS som velger styret og fører tilsyn med at OBOS drives i tråd med formålet, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Du kan foreslå deg selv eller andre som kandidat til representantskapet.  

På denne siden finner du alt om hvordan du kan påvirke.

Åpne medlemsmøter

Åpne medlemsmøter

Vi arrangerer flere åpne møter i året for å komme i dialog med medlemmene våre, og få verdifulle innspill til det videre arbeidet. Som medlem kan du komme med forslag eller stille spørsmål til det vi holder på med, i forkant av medlemsmøtene våre.

Mer om våre åpne medlemsmøter
Medvirkning

Medvirkning

Når vi bygger skal det bli et godt sted å bo og et godt sted å leve – for de som flytter inn og de som er på besøk. Hva som skaper et godt miljø, varierer fra sted til sted, og da trenger vi å høre dine meninger og innspill.

Mer om hvordan du kan medvirke