Høringsuttalelser

OBOS leverer hvert år en rekke høringsuttalelser til stat og kommune om bolig og byutvikling. Her kan du lese hva OBOS mener i ulike saker.

2019

22. oktober 2019 – Høring om videreføring av boliglånsforskriften

27. august 2019 – Høring om Nydalen steds- og mulighetsanalyse og Tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen

8. mai 2019 – Høring om arkitekturpolitikk i Oslo

15. februar 2019 – Høring om ny forskrift om lån fra Husbanken

21. januar 2019 – Høring om Klimaetatens utkast til faggrunnlag for klimastrategi Oslo 2030

15. januar 2019 – Høring om strategi for grønne tak og fasader i Oslo - Bymiljøetaten i Oslo

1. april 2019 – Høring om kommuneplanens arealdel 2019-2031 Fredrikstad

2018

20. september 2018 Høring – Innspill til nasjonale forventninger til kommunal- og fylkeskommunal planlegging 2019 til 2022

Høring om forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet - tariffer

11. mai 2018 – Høring om endring i byggteknisk forskrift, TEK 17, om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 kvm

11. april 2018 – Finansdepartementet - Høring om endring og videreføring av boliglånsforskriften

2017

16. oktober 2017 – Norsk elektronisk komité NEK 399

30. juni 2017 Høring – Kommuneplan for Oslo - samfunnsdel med byutviklingsstrategi

26. juni 2017 – Høring av revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune

15. juni 2017 Høring – Oslo kommunes skolebehovsplan 2018–2027

30. mars 2017 – Høring av kommuneplanens arealdel 2017-35, Bærum kommune

12. februar 2017 Høring – Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)