Personvern i OBOS-konsernet

OBOS verdsetter og er avhengig av medlemmer. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider, og vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte.

Vi skal:

Mer om oss

OBOS BBL («OBOS») er eid av medlemmene. OBOS' hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. Samtidig utvikler og administrerer OBOS et fordelsprogram for medlemmene, der medlemmene kan ta del i ulike tjenester, tilbud og fordeler fra både selskap i OBOS-konsernet samt OBOS’ samarbeidspartnere. OBOS har også flere datterselskap som yter tjenester både til forbrukere og næringslivet.

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Personvern er også viktig for OBOS, våre OBOS-medlemmer og kunder/brukere av OBOS sine tjenester. For alle parter er det viktig at personopplysninger behandles på en sikker og trygg måte. Et medlemskap i OBOS kan eksempelvis være avgjørende for muligheten til å kjøpe seg bolig. Det kan dreie seg om rettigheter som er bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer blant annet sterkt behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene.

Samtidig med at det er nødvendig å registrere og lagre persondata om deg for å kunne yte våre tjenester, jobber vi kontinuerlig for å beskytte og respektere ditt personvern på best mulig måte.

Personvernerklæringen for OBOS-konsernet

Innledning

Ord og uttrykk

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Er du pliktig å oppgi dine personopplysninger til OBOS?

Når registrerer OBOS personopplysninger om deg?

Til hvilke formål benytter vi dine personopplysninger?

Hvor lenge oppbevares personopplysninger?

Hvem deler vi opplysningene med?

Hva er våre rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger?

Hvem er behandlingsansvarlig?

Hvordan beskytter vi personopplysningene?

Dine rettigheter til innsyn, retting, sletting og reservasjon

Din rett til å bli glemt

Kontaktinformasjon og klagemuligheter

Hvordan får jeg vite om endringer i Personvernerklæringen?

Bruk av informasjonskapsler/cookies i OBOS digitale løsninger

Sist endret: 26. juni 2018.