Ung voksen mann, trolig styreleder, i gårdsrom med flere beboere og barn i klatrestativ  i bakgrunnen.

Stor interesse for generalforsamlingen

Engasjementet rundt årets generalforsamling i OBOS er stort blant medlemmene. Det er meldt inn uvanlig mange saker, og hele 370 medlemmer stiller som delegater fra de hussøkende.

Det er kommet inn en rekke forslag til generalforsamlingen i OBOS 22. juni. På grunn av den store interessen for årets generalforsamling, har ledelsen i representantskapet og styret besluttet å allerede nå offentliggjøre alle innsendte forslag, med OBOS-styrets innstilling til vedtak.  

Last ned medlemmenes forslag til vedtak

Mange av forslagene som har kommet inn handler om hvordan medlemsdemokratiet i OBOS kan styrkes. Andre forslag handler om hvordan OBOS kan ta et større boligsosialt ansvar og samtidig bli en organisasjon som tar mer ansvar for miljø og bærekraft. 

Les om hvordan styret i OBOS vil styrke medlemsdemokratiet

Stor interesse 

Alle medlemmer i OBOS kan hvert år stille til valg som delegat til generalforsamlingen. Det velges delegater fra borettslagene og fra «hussøkende» - altså alle medlemmer som ikke eier en OBOS-bolig.

Til tross for at hussøkende hvert år oppfordres i OBOS-bladet, gjennom personlig brev til over 700 tilfeldig uttrukkede medlemmer og på nettsidene om å stille som delegater, er det tradisjonelt ikke mange som gjør det.

I år stilte hele 370 medlemmer til valg, noe som trolig skyldes medieoppmerksomheten rundt salg av boliger på Ulven til et utleieselskap. Alle som stilte til valg ble valgt. 224 av de valgte er medlemmer som er ansatt i OBOS. NRK har meldt at disse dermed får flertall på generalforsamlingen, men i det regnestykket er ikke inntil 620 delegater fra borettslagene tatt med.

– Jeg er glad for at det er mange medlemmer som har lyst til å være delegater, og tror oppmerksomheten rundt valget og generalforsamlingen vil føre til økt engasjement fra medlemmene i årene fremover. Det er også fortsatt mulig å melde seg som kandidat til både representantskap og styre, selv om valgkomiteene nå har avsluttet sitt arbeid. Engasjerte medlemmer er viktig for OBOS, sier Stein Botilsrud, leder for representantskapet.

Alle kan følge møtet digitalt 

Generalforsamlingen avholdes 22. juni. Der skal det blant annet gis en orientering om salget på Ulven, innkomne forslag skal behandles, det skal velges medlemmer til representantskapet og årsregnskap og årsberetning skal godkjennes. Det legges opp til at alle medlemmer skal kunne følge generalforsamlingen digitalt.

Les mer om den digitale innkallingen til generalforsamlingen

Les mer om endringsforslag til generalforsamlingen

Les spørsmål og svar om OBOS' generalforsamling

Les mer om medlemsdemokratiet i OBOS