Ung voksen mann, trolig styreleder, i gårdsrom med flere beboere og barn i klatrestativ  i bakgrunnen.

Stor interesse for generalforsamlingen

Engasjementet rundt årets generalforsamling i OBOS er stort blant medlemmene. Det er meldt inn uvanlig mange saker, og hele 370 medlemmer stiller som delegater fra de hussøkende.

Alle medlemmer i OBOS kan hvert år stille til valg som delegat til generalforsamlingen. Det velges delegater fra borettslagene og fra «hussøkende» - altså alle medlemmer som ikke eier en OBOS-bolig.

Til tross for at hussøkende hvert år oppfordres i OBOS-bladet, gjennom personlig brev til over 700 tilfeldig uttrukkede medlemmer og på nettsidene om å stille som delegater, er det tradisjonelt ikke mange som gjør det.

Stor interesse 

I år stilte hele 370 medlemmer til valg, noe som trolig skyldes medieoppmerksomheten rundt salg av boliger på Ulven til et utleieselskap. Alle som stilte til valg ble valgt. 224 av de valgte er medlemmer som er ansatt i OBOS. NRK har meldt at disse dermed får flertall på generalforsamlingen, men i det regnestykket er ikke inntil 620 delegater fra borettslagene tatt med.

– Jeg er glad for at det er mange medlemmer som har lyst til å være delegater, og tror oppmerksomheten rundt valget og generalforsamlingen vil føre til økt engasjement fra medlemmene i årene fremover. Det er også fortsatt mulig å melde seg som kandidat til både representantskap og styre, selv om valgkomiteene nå har avsluttet sitt arbeid. Engasjerte medlemmer er viktig for OBOS, sier Stein Botilsrud, leder for representantskapet.

Alle kan følge møtet digitalt 

Generalforsamlingen avholdes 22. juni. Der skal det blant annet gis en orientering om salget på Ulven, innkomne forslag skal behandles, det skal velges medlemmer til representantskapet og årsregnskap og årsberetning skal godkjennes. Det legges opp til at alle medlemmer skal kunne følge generalforsamlingen digitalt.

Les mer om medlemsdemokratiet i OBOS