Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Må tenke nytt i usikre tider

Vi lever i usikre tider og det er ingen tvil om at situasjonen er alvorlig. Det gode norske ordet dugnad har aldri vært mer på sin plass enn nå.

I skrivende stund – i midten av mars – har myndighetene iverksatt de strengeste tiltak i fredstid for å stoppe spredning av koronaviruset. Befolkningen og alle deler av norsk næringsliv rammes hardt. 

Det er mange personlige tragedier knyttet til konkurser, permitteringer og oppsigelser. Usikkerheten rundt norsk økonomi og boligmarkedet fremover er stor. Det krever tiltak og nytenking, både fra næringsliv og myndigheter. 

Påvirker boligmarkedet 

Det som nå skjer påvirker boligmarkedet i negativ retning både på kort og mellomlang sikt. Kombinasjonen av uro rundt verdien av eksisterende bolig og egen jobbsituasjon bremser salget av både brukte og nye boliger. Berettiget virusfrykt gjør også at mange vil utsette visninger i eget hjem. 

Mitt klare råd til alle som vurderer å enten selge eller kjøpe bolig, så er det å gjøre det på grunn av et boligbehov som er der uavhengig av situasjonen vi er i nå. Et marked vil alltid svinge, og derfor bør et boligkjøp være en langsiktig investering, og ikke et spørsmål om timing eller spekulasjon. 

Både kjøp og salg vil ofte skje i samme marked. OBOS vil prioritere å tilby finansiering til boligkjøpere og boligselskaper slik at man kan få realisert sine boligdrømmer. 

I all uroen er det grunner til å være litt mer optimistisk enn under forrige finanskrise. Bankene er vesentlig bedre kapitalisert enn ved forrige korsvei og myndighetene har allerede trukket «gullkortet» ved å stille likviditet tilgjengelig slik at bankene kan opprettholde utlån til bedrifter og privatpersoner. 

Det er også sannsynlig med rentekutt i tiden fremover. Vi forventer at myndighetene gir nødvendig bistand til bedriftene for å sikre sysselsetting og at nødvendige verdikjeder i samfunnet opprettholdes.

Digitale årsmøter

Vi går nå inn i høysesong for årsmøter og generalforsamlinger for alle våre over 4000 forvaltede boligselskaper. Restriksjonene fra myndighetene vil gjøre det vanskelig å avholde mange av disse møtene. OBOS har allerede utviklet gode digitale løsninger slik at beboermøter og årsmøter kan avholdes elektronisk. 

Som en kriseløsning tilbyr vi alle boligselskaper å gjennomføre årsmøter digitalt. Det vil gjøre det mulig å få gjennomført saker som styrevalg og godkjenning av årsregnskap innen fristen i slutten av juni. Det bidrar også til å redusere belastningen på myndighetene som ellers må gjøre unntak for eksisterende regler i en tid da ressursene trengs til mer samfunnskritiske funksjoner. 

Bygge oppunder frivilligheten 

Alle store arrangementer avlyses, både innen kultur, idrett, trossamfunn og foreningsliv. Fotballsesongen er utsatt for både små og store. En av konsekvensene er at frivilligheten mister viktige deler av inntektsgrunnlaget sitt. Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i å skape liv mellom husene, og for OBOS er det viktig at disse kommer seg gjennom denne krevende tiden. Det er viktig at ikke lokale tilbud, spesielt for barn og unge, blir skadelidende. 

Vi vil fortsette å støtte våre eksisterende samarbeidspartnere innen kultur, idrett og frivillighet, og vi ser også på muligheten for å omprioritere midler slik at vi kan støtte enda flere lokale tiltak. Vi håper kommuner og stat viser raushet og tar sin del av ansvaret. På kort sikt kan det være krevende økonomisk, men gjør vi det ikke nå risikerer vi langt større samfunnsøkonomiske kostnader på sikt.  

Det gode norske ordet dugnad har aldri vært mer på sin plass enn nå. Det norske samfunnet har klart seg gjennom kriser tidligere, og vi klarer også denne dersom vi står sammen og gjør vårt til fellesskapets beste.