Mann og kvinne holder rundt hverandre i en boligfelt med leiligheter

Delegertmøte og generalforsamling 2023

I 2023 vil OBOS arrangere delegertmøte 18. april og generalforsamling 6. juni. Begge møtene avholdes digitalt.

Delegater for ikke-boende OBOS-medlemmer blir valgt på delegertmøtet 18. april. Boende delegater velges av generalforsamlingen i borettslagene.

Generalforsamlingen i OBOS behandler årsregnskapet til OBOS, velger representantskap og valgkomité og bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS. Generalforsamlingen behandler også eventuelle saker som er sendt inn av enkeltmedlemmer innen 1. april, eller for eksempel av styret i OBOS.

Send inn forslag til generalforsamlingen i OBOS 2023

Les saksdokumentene fra genralforsamlingen 2022