Hurra! Vi oppdaterer nettsiden

Denne helgen (20.-22. mai) oppdaterer de digitale bygningsarbeiderne våre nettsiden. Dette kan føre til at det går litt tregt og at noen sider er utilgjengelige. Vi har utsatt alle kaffepauser og høneblunder slik at nettsiden er tilbake i god form søndag kveld.

Mann og kvinne holder rundt hverandre i en boligfelt med leiligheter

Delegertmøte og generalforsamling 2022

I 2022 arrangerer OBOS delegertmøte tirsdag 26. april klokka 17.00 og generalforsamling 7. juni klokka 16.30. Begge møtene er digitale.

På delegertmøtet blir det valgt delegater til generalforsamlingen i OBOS fra de hussøkende medlemmene, det vil si medlemmer som ikke bor i et OBOS-tilknyttet borettslag. De boende medlemmene, altså medlemmer som har benyttet medlemsskapet til å kjøpe bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, velger delegater på generalforsamlingen i sitt eget borettslag. Dette valget er et fast punkt på sakslisten til generalforsamlingen i alle borettslag.

Generalforsamlingen i OBOS behandler årsregnskapet til OBOS, velger representantskap og valgkomité og bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS. Generalforsamlingen behandler også eventuelle saker som er sendt inn av enkeltmedlemmer innen 1. april, eller for eksempel av styret i OBOS. 

Du som ikke eier en OBOS-bolig kan melde deg på delegertmøtet for å søke å bli valgt som delegat til generalforsamlingen i OBOS. Er du under 18 år, må en av dine foreldre/foresatte melde seg på og delta på vegne av deg. Påmeldingsfristen var 18. april.