En mann smiler og folk leker og rusler bak ham i et nabolag

Delegertmøte og generalforsamling 2021

Delegertmøte og generalforsamling holdes hvert år i april og mai.

Delegertmøte

Tidspunkt: 13. april 2021 

Valg av delegerte til generalforsamlingen

OBOS er et boligbyggelag som eies av sine omlag 475 000 medlemmer (andelseiere). Andelseierne utøver den høyeste myndighet i OBOS gjennom generalforsamlingen.

Andelseierne representeres på generalforsamlingen ved delegerte. Valget av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg. Reglene for valget er beskrevet i vedtektenes § 8.

Hvem kan velges?

OBOS-medlemmer som har betalt kontingenten for 2020 og som på  tidspunktet for delegertmøtet ikke eier en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan bli valgt som delegat til generalforsamlingen.  

Generalforsamling

Tidspunkt: 11. mai 2021 kl. 17.00

En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt skriftlig til styret innen 1. april.

Til toppen