Delegertmøte og generalforsamling 2020

Delegertmøtet i OBOS avholdes digitalt via Teams 3. juni kl. 17.30. Generalforsamlingen avholdes 24. juni kl. 17.00 i Oslo Kongressenter (Folkets hus)

Delegertmøte onsdag 3. juni kl. 17.30

 

Påmelding til møtet

På grunn av koronapandemien gjennomføres årets delegertmøte som et digitalt møte. For å motta invitasjon til møtet, må du melde deg på. Send en e-post til ellen.randem@obos.no. Påmeldingen må inneholde navn, adresse og medlemsnummer i OBOS. Etter påmelding vil du motta en invitasjon til Teams-møte per e-post.

Valg av delegerte til generalforsamlingen

OBOS er et boligbyggelag som eies av sine omlag 475 000 medlemmer (andelseiere). Andelseierne utøver den høyeste myndighet i OBOS gjennom generalforsamlingen.

Andelseierne representeres på generalforsamlingen ved delegerte. Valget av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg. Reglene for valget er beskrevet i vedtektenes § 8.

Hvem kan velges?

Dersom du er OBOS-medlem, har betalt kontingenten for 2019 og du på det nåværende tidspunkt ikke eier en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan du melde deg på delegertmøtet for eventuelt å bli valgt som delegat til årets generalforsamling.  

Generalforsamling i OBOS

Generalforsamlingen som skulle vært avholdt 12. mai er utsatt til 24. juni.

Generalforsamling blir avholdt onsdag 24. juni kl. 17.00 i Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Innkalling og årsberetning sendes ut i henhold til vedtektene.

For utfyllende informasjon, se vedtektene.