BankID bytter ut driftsleverandør

Fra 21. til 26. oktober bytter BankID driftsleverandør. I løpet av denne perioden kan BankID være utilgjengelig og derfor berøre flere av våre tjenester som benytter denne løsningen.

Daglig leder for Construction City på plass

Benedicte T.N. Økland (37) er ansatt som daglig leder for Construction City fra 1. september 2018. Hun kommer fra stillingen som myndighetskontakt i Telenor Norge og har tidligere vært rådgiver for konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj og styresekretær i OBOS.

OBOS og AF Gruppen har etablert næringsklyngen Construction City. Ambisjonen er å bli et samlingspunkt og en drivkraft for innovasjon og konkurransekraft for norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring. Næringsklyngen er i støpeskjeen og har allerede trukket til seg spennende samarbeidspartnere som Multiconsult ASA, DnB, Norsk Gjenvinning, GK, Sintef og StartupLab.

– Vi er svært glade for å få en kapasitet som Benedicte T.N. Økland til denne stillingen. Hun har bred bakgrunn fra politikk og næringsliv, i tillegg til god kjennskap til byggebransjen fra sin tid i OBOS. Benedicte tenker kreativt og offensivt, har stor arbeidskapasitet og vil være en drivende kraft i å utvikle næringsklyngen, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

– Dette er et helt unikt prosjekt i Norge, og noe jeg måtte si ja til. Jeg håper jeg kan bidra til at Construction City får realisert innovasjonspotensialet i bransjen gjennom mer kompetanse, utprøving og konkurransekraft, sier Benedicte T.N. Økland.

Benedicte T.N. Økland vil inngå i ledergruppen i divisjon for næringseiendom i OBOS.