Vi oppdaterer nettsidene

Fra fredag 27. til mandag 30. januar oppdaterer de digitale bygningsarbeiderne våre nettsidene. Dette kan føre til at det går tregt og at noen sider er utilgjengelige.

Åpner vannkraftverk i Rogaland

Etter 13 år med planlegging, åpner endelig det nye Rusdalsåni vannkraftverk på Moi i Rogaland. Kraftverket skal produsere strøm tilsvarende forbruket til 2000 OBOS-leiligheter.

Rusdalsåni ligger i Lund kommune i Rogaland og skal produsere rundt 18 GWh per år. Dette er det niende kraftverket til OBOS. Ytterligere syv er under utbygging, og fire av disse skal settes i drift senere i år.

– OBOS Energi kjøpte prosjektet Rusdalsåni i april 2016. Da startet vi detaljprosjektering og prosessen med å bygge. Vi er glade for at dette kraftverket endelig er i gang med å produsere ren og grønn strøm, sier Marius Asheim, daglig leder i OBOS Energi.

Blir selvforsynt med fornybar strøm

Ved utgangen av 2021 skal OBOS-konsernet være selvforsynt med egenprodusert fornybar strøm. Målet er å utvikle en vannkraftproduksjon som tilsvarer 650 GWh. Bak utbyggingen står det heleide datterselskapet OBOS Energi.

Ønsker lokal drift

Rusdalsåni utnytter et fall på 206 meter og ligger i et vakkert terreng. Rørgaten er 3450 meter lang og ligger nedgravd i terrenget langs fylkesvei 3, Rusdalvegen. De lokale grunneierne har jobbet med prosjektet i mange år, og de skal være involvert i den daglige driften.

Et kjennetegn ved kraftverkene OBOS bygger er ønsket om å samarbeide mest mulig lokalt.  Så langt det er mulig blir det benyttet lokale entreprenører, og grunneiere står for driften. Dette sikrer at mye av verdiskapningen skjer lokalt.

Lokale tilpasninger

– En prioritet fra vår side er å tilpasse vannkraftverket til lokale forhold og gjøre så lite inngrep som mulig i naturen rundt, sier Asheim.

Deler av vannet i elven «lånes» en periode av vannkraftverket. Der passerer vannet gjennom en turbin som produserer strøm, før det slippes ut igjen i elven litt lenger nede. Kraftverket vil derfor ha liten innvirkning på natur og dyreliv.

  • Rusdalsåni vannkraftverk har offisiell åpning lørdag 15. juni 2019, kl. 09.30. Kraftverket åpnes av konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, som selv har vokst opp på Moi.