Slik kan du påvirke OBOS

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, med over en halv million medlemmer – som alle kan være med og påvirke hvordan selskapet skal drives.

Som medlem i OBOS kan du være med å påvirke utviklingen av OBOS gjennom å bli valgt som delegat til den årlige generalforsamlingen i OBOS. I 2023 vil generalforsamlingen bli avholdt digitalt 6. juni.

OBOS har mer enn 500 000 medlemmer og alle disse kan naturligvis ikke samles til generalforsamling. Medlemmene representeres derfor av delegerte, jf. boligbyggelagsloven § 5-3 og OBOS' vedtekter § 8.

Generalforsamlingen i OBOS behandler årsregnskapet til OBOS, velger representantskap og valgkomité og bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS. De behandler også eventuelle saker som er sendt inn til generalforsamlingen av enkeltmedlemmer eller av styret i OBOS. Alle OBOS-medlemmer har mulighet til å få tatt opp saker på generalforsamlingen, selv om man ikke er valgt som delegat. Forslag må sendes til styret i OBOS innen 1. april. Forslag kan sendes digitalt eller på e-post til generalforsamling@obos.no.

Innkalling med alle sakspapirer til generalforsamlingen blir sendt til alle valgte delegater innenfor lovens frister, som er senest åtte dager før generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke bor i OBOS-bolig

Delegater fra ikke-boende OBOS-medlemmene blir valgt på et delegertmøte i forkant av generalforsamlingen. Et ikke-boende medlem er et OBOS-medlem som for tiden ikke har kjøpt og dermed ikke eier en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag. Delegertmøtet – hvor delegatene til generalforsamlingen fra de ikke-boende medlemmene i OBOS blir valgt – finner sted 18. april. Møtet gjennomføres digitalt. For å kunne delta på delegertmøtet må du innen 11. april melde deg på ved å fylle ut dette skjemaet.

Dersom du er under 18 år, er det dine foreldre/foresatte som utøver medlemsrettighetene i OBOS på dine vegne. Det er følgelig disse som kan stille til valg som delegater, eller fremme forslag p vegne av deg. Dersom foreldre/foresatte vil delta på delegertmøtet på dine vegne, må de melde seg på innen 11. april ved å fylle ut dette skjemaet.

Boende medlemmer i OBOS

Boende medlemmer er de som har brukt medlemskapet sitt til å kjøpe en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag og som skal flytte inn i eller bor i den boligen nå. Delegatene fra borettslagene velges på generalforsamlingen i det enkelte borettslag. Det er valgkomiteen eller styret i det enkelte borettslag som innstiller på kandidat. Du kan være med å påvirke denne innstillingen ved å foreslå deg selv eller en av dine naboer overfor valgkomiteen eller styret i borettslaget ditt, men det er valgkomiteen eller styret som foretar den endelige innstillingen på et selvstendig grunnlag. Og det endelige valget av delegater tas av generalforsamlingen i borettslaget. 

Påmelding til delegertmøte

Du som ikke eier en OBOS-bolig kan melde deg på delegertmøtet for å søke å bli valgt som delegat til generalforsamlingen i OBOS. Er du under 18 år, må en av dine foreldre/foresatte melde seg på og delta på vegne av deg.