Slik kan du påvirke OBOS

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, med over en halv million medlemmer – som alle kan være med og påvirke hvordan selskapet skal drives.

Medlemmene – eller andelseierne – kan være med og påvirke utviklingen av OBOS gjennom å bli valgt som delegat til generalforsamlingen, som skal avholdes innen 1. juli hvert år. Delegatene blir valgt på et såkalt delegertmøte i forkant av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i 2022 finner sted 7. juni, mens delegertmøtet – hvor det velges delegater fra de hussøkende medlemmene i OBOS – blir avviklet 26. april. Begge møtene blir digitale. Et hussøkende medlem er et OBOS-medlem som for tiden ikke eier en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag. Delegater fra borettslagene, fra de såkalt boende medlemmene, velges på generalforsamlingene i de enkelte borettslagene. Dette er medlemmer som har brukt medlemsskapet til å kjøpe en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag og som bor i den boligen nå. 

Alle OBOS-medlemmer har mulighet til å få tatt opp saker på generalforsamlingen, selv om man ikke er valgt som delegat. Forslag må sendes til styret i OBOS innen 1. april hvert år.

Innkalling til generalforsamlingen, saksdokumenter og årsberetning sendes til delegatene i henhold til vedtektene

Reglene for valget av delegerte er beskrevet i vedtektenes § 8.

Hvem kan velges?

Alle OBOS-medlemmer som har betalt kontingenten i foregående år – og som ikke eier en OBOS-bolig – kan melde seg på delegertmøtet for å bli valgt til generalforsamlingen. Medlemmer som bor i en OBOS-tilknyttet leilighet blir representert av en delegat valgt i generalforsamlingen til borettslaget.

Hva skal OBOS være?

OBOS skal bygge boliger medlemmene har førsterett til å kjøpe. Dette hovedformålet er tydelig nedfelt i vedtektene. Samtidig sier vedtektene at OBOS kan oppføre bygg på vegne av andre enn medlemmene.

OBOS er organisert etter en samvirkemodell som sikrer at pengene OBOS tjener blir værende i selskapet. Overskuddet brukes til å investere i boligbygging og nye tomter for framtiden. Det har OBOS gjort til fulle de siste årene.

Det er fra 2016 til utgangen av 2021 bygget mer enn 10 000 boliger bare i Norge, det er dobbelt som mange som de fem forutgående årene.