Slik kan du påvirke OBOS

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, med over en halv million medlemmer – som alle kan være med og påvirke hvordan selskapet skal drives.

Medlemmene – eller andelseierne – kan være med og påvirke utviklingen av OBOS gjennom å bli valgt som representant til generalforsamlingen, som skal avholdes innen 1. juli hvert år. Representantene blir valgt på et såkalt delegertmøte i forkant av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i 2021 blir gjennomført 22. juni, mens delegertmøtet - hvor det velges representanter fra medlemmene – ble avviklet 13. april. Det betyr at det først neste år igjen blir mulig å stille som representant og stemme i generalforsamlingen. Det planlegges for at alle som ønsker det, likevel skal kunne overvære generalforsamlingen som observatør på nett. Mer informasjon om dette kommer så snart løsningen er klar.

Alle OBOS-medlemmer har mulighet til å få tatt opp saker på generalforsamlingen, selv om man ikke er valgt som delegat. Forslag må sendes til styret i OBOS innen 1. april hvert år. I tillegg kan valgte delegater sende inn forslag til generalforsamlingen etter denne fristen. I år er dette mulig fram til 14. mai.  

Innkalling til generalforsamlingen, saksdokumenter og årsberetning sendes til delegatene i henhold til vedtektene

Reglene for valget av delegerte er beskrevet i vedtektenes § 8.

Hvem kan velges?

Alle OBOS-medlemmer som har betalt kontingenten i foregående år – og som ikke eier en OBOS-bolig – kan melde seg på delegertmøtet for å bli valgt til generalforsamlingen. Medlemmer som bor i en OBOS-tilknyttet leilighet blir representert av en delegat valgt i generalforsamlingen til borettslaget.

Hva skal OBOS være?

OBOS skal bygge boliger medlemmene har førsterett til å kjøpe. Dette hovedformålet er tydelig nedfelt i vedtektene. Samtidig sier vedtektene at OBOS kan oppføre bygg på vegne av andre enn medlemmene.

OBOS er organisert etter en samvirkemodell som sikrer at pengene OBOS tjener blir værende i selskapet. Overskuddet brukes til å investere i boligbygging og nye tomter for framtiden. Det har OBOS gjort til fulle de siste årene.

Det er fra 2016 til utgangen av 2020 bygget mer enn 10 000 boliger bare i Norge, det er dobbelt som mange som de fem forutgående årene.

De siste årene har OBOS også utviklet flere nye alternative boligkjøpsmodeller som senker terskelen for å kunne eie egen bolig. Det er vår måte å bidra til at vi får en mer rettferdig boligpolitikk.

Siden 2018 har vi lagt ut rundt 600 boliger til salgs med de alternative ordningene OBOS Bostart og OBOS Deleie. Planen er å trappe opp denne satsingen kraftig, slik at vi om noen få år kan tilby 1 000 slike boliger hvert år.

OBOS har akkurat de samme rammevilkårene som andre utbyggere, uten særfordeler eller subsidier av noe slag. Slik har det vært helt siden boligmarkedet ble deregulert på begynnelsen av 1980-tallet.