Fem naboer står foran borettslag og har dugnad

– Vi vil bringe OBOS litt nærmere medlemmene

Det var stort engasjement rundt OBOS’ første digitale medlemsmøte. – Dette er begynnelsen på en større prosess, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Se opptak av medlemsmøtet 26. mai

Hva gjør OBOS for å hindre korrupsjon? Hvordan forsvarer dere lederens høye lønn? Hvorfor skal direktører møte på generalforsamlingen? Daniel Kjørberg Siraj svarte på mange ulike spørsmål fra medlemmene da det første digitale medlemsmøtet gikk av stabelen 26.mai.

Over 300 spørsmål kom inn på forhånd. Mange spørsmål dreide seg om generalforsamlingen, OBOS' bruk av midler til sponsing, boligmarkedet, salget av leiligheter til et utleieselskap på Ulven og nivået på topplederlønninger i OBOS. Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj svarte på spørsmål i en time, og det gikk også an å stille spørsmål underveis som ble besvart i kommentarfeltet.

– Det var stor pågang både før og under møtet, og vi klarer ikke å svare på alt umiddelbart, men vi følger opp det vi ser at mange lurer på, og kommer til å fortsette å svare på ulike måter i dagene som kommer, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

Flere møter

I kjølvannet av kritikken fra medlemmene i OBOS denne våren har Siraj lansert en rekke tiltak for å bedre medlemsdialogen. Ett av disse tiltakene er åpne, digitale medlemsmøter, der både medlemmer og andre kan stille spørsmål til konsernsjefen eller andre sentrale personer i OBOS. Planen er å arrangere fire slike møter i året, i litt ulik form, sånn at medlemmene kan få mer innsikt i hva OBOS driver med.

– Vi ser at vi ikke har vært flinke nok til å inkludere medlemmene, og vi kommer til å jobbe systematisk for å forbedre oss på dette området, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Ansatte på generalforsamlingen

I møtet fikk Siraj blant annet dette spørsmålet fra en innsender: Vi har lest i media at du har oppfordret de ansatte til å møte på generalforsamlingen. Kan du gjøre rede for det?

Siraj svarte at OBOS var i en spesiell situasjon, og at engasjementet utenfor organisasjonen også fikk de ansatte til å engasjere seg.

– Vi opplevde at det var riktig av oss å opplyse de ansatte om at jo, som ansatt og medlem har du samme rettigheter som alle andre. De som jobber i OBOS kan tenke selv, de vet selv hva de står for og stiller på generalforsamlingen ut ifra sin egen overbevisning. Det er ingen som forteller noen at de skal stille eller hva de skal stemme. Men det er klart at de ansatte føler seg meningsberettiget når det kommer til hva OBOS skal være i framtiden, sa Siraj i møtet.

Ofte stilte spørsmål om OBOS

Ofte stilte spørsmål om OBOS

Vi har samlet ofte stilte spørsmål om medlemsorganisasjonen OBOS, generalforsamlingen og om hvordan du som medlem kan være med å påvirke hvordan selskapet skal drives.