Generalforsamlingen 2022

Generalforsamlingen i OBOS BBL ble avholdt digitalt, tirsdag 7. juni klokka 16.30. Delegater for ikke-boende OBOS-medlemmer ble valgt på delegertmøtet 26. april. Boende delegater velges av generalforsamlingen i borettslagene.

Generalforsamlingen i OBOS behandler årsregnskapet til OBOS, velger representantskap og valgkomité, og bestemmer honorarer til de tillitsvalgte i OBOS. Generalforsamlingen behandler også eventuelle saker som er sendt inn av enkeltmedlemmer innen 1. april, eller av styret i OBOS.

Saksdokumenter

Innkalling til generalforsamlingen

OBOS' årsrapport for 2021

Kjøreplan for generalforsamlingen

Kandidater på valg til representantskapet

Benkeforslag

OBOS' vedtekter

Demokratiutvalgets innstilling

Protokoll fra generalforsamlingen 7. juni

Liste over boende og ikke-boende delegater til generalforsamlingen

 

Tidligere generalforsamlinger