Ung voksen mann, trolig styreleder, i gårdsrom med flere beboere og barn i klatrestativ  i bakgrunnen.

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen 2021 ble avholdt 22. juni. Her finner du relevant informasjon om møtet og kan lese tilhørende sakspapirer.

Saksdokumenter

Juridiske betenkninger

I forbindelse med generalforsamlingen i OBOS 2021 er det sendt inn spørsmål fra enkelte medlemmer som går ut på å begrense de demokratiske rettigheten til medlemmer som er ansatt i OBOS. Det har også kommet forslag som foreslår å begrense styrets myndighet og gi denne til representantskapet i spørsmål av stor strategisk betydning eller som kan være politisk kontroversielle. Konklusjonene i alle de fire betenkningene er at slike vedtak vil være lovstridige.

Betenkningene finner du her:

Vil du være med å påvirke?

Valgkomiteen i OBOS ønsker kandidater til demokratiutvalgets referansegruppe. Er du OBOS-medlem, er opptatt av medlemsdemokratiet i OBOS og ønsker å bidra med innspill til demokratiutvalget i OBOS, så kan du melde din interesse ved å fylle ut skjemaet i lenka nederst i denne saken.

Årets generalforsamling i OBOS vedtok å utnevne et demokratiutvalg som skal utrede medlemsdemokratiet i et samvirke som OBOS. Utvalget skal til generalforsamlingen i 2022 gi medlemmene i OBOS et grundig og best mulig diskusjons- og beslutningsgrunnlag for en modernisering av medlemsdemokratiet.

Representantskapet i OBOS skal etter innstilling fra valgkomiteen utnevne en referansegruppe som skal involveres direkte i demokratiutvalgets arbeid. Referansegruppen deltar i møter og diskusjoner med fagutvalget og gir innspill til utredningsarbeidet.

Resultat etter representantskapsmøtet 1. juli

Under møtet valgte det nye representantskapet i OBOS et nytt styre. Det var også valg på de andre demokratiske organene i OBOS.

Representantskapets ledelse velges for ett år

Ordfører Cathrine Mannsaaker Ny (opprykk fra vara)
Varaordfører Jon Elvenes Ny

 

Styrets medlemmer velges for ett år

Styrets leder: Roar Engeland Gjenvalg
Styremedlem: Eva Eriksson Gjenvalg
Styremedlem: Torger Reve Gjenvalg
Styremedlem: Heidi Ulmo Gjenvalg
Styremedlem: Ragnhild Borchgrevinck Gjenvalg
Styremedlem: Henning Olsen Gjenvalg
Varamedlem: Arne Austreid Ny

 

Representantskapets kontrollkomité. Medlemmer velges for to år, vara for ett

Leder: Christoffer Wiig Ikke på valg
Medlem: Dag Rune Arntsen Gjenvalgt
Medlem: Marita Valen-Sendstad Ikke på valg
Møtende vara: Maria Elder Larsen Ny

 

Representantskapets valgkomité velges for ett år

Leder: Gunnar Leganger Gjenvalg
Bettina Otto Gjenvalg
Lena Bygballe Gjenvalg
Harald Norvik Gjenvalg
Mari Sophie Hveem Klepp Ny