Ung voksen mann, trolig styreleder, i gårdsrom med flere beboere og barn i klatrestativ  i bakgrunnen.

Generalforsamlingen 2021

Velkommen til generalforsamlingen 2021. Her kan du følge møtet digitalt og lese alle sakspapirene til OBOS' generalforsamling.

Saksdokumenter

Innkallingen til generalforsamlingen

Endringsforslag til generalforsamlingen

Spørsmål til styret med svar

OBOS' årsrapport for 2020

Kandidater på valg til representantskapet

Kjøreplan

Veileder digitalt møte. For delegatene

Ulven-transaksjonen – granskingsrapport av KPMG

Innkalling til møtet i representantskapet 1. juli

Protokoll fra generalforsamlingen 22. juni

Juridiske betenkninger

I forbindelse med generalforsamlingen i OBOS 2021 er det sendt inn spørsmål fra enkelte medlemmer som går ut på å begrense de demokratiske rettigheten til medlemmer som er ansatt i OBOS. Det har også kommet forslag som foreslår å begrense styrets myndighet og gi denne til representantskapet i spørsmål av stor strategisk betydning eller som kan være politisk kontroversielle. Konklusjonene i alle de fire betenkningene er at slike vedtak vil være lovstridige. Betenkningene finner du her:

Vurdering av forslag om utvidelse av representantskapets oppgaver

Vurdering om forslag til vedtektsendringer om medlemmers rettigheter

Vurdering av forslag om å utvide representantskapets myndighet

Notat om ansatte som delegater på generalforsamling i boligbyggelag

Delrapport Ulven KPMG

 

Resultat etter representantskapsmøtet 1. juli

Under møtet valgte det nye representantskapet i OBOS et nytt styre. Det var også valg på de andre demokratiske organene i OBOS.

Representantskapets ledelse velges for ett år

Ordfører Cathrine Mannsaaker Ny (opprykk fra vara)
Varaordfører Jon Elvenes Ny

 

Styrets medlemmer velges for ett år

Styrets leder: Roar Engeland Gjenvalg
Styremedlem: Eva Eriksson Gjenvalg
Styremedlem: Torger Reve Gjenvalg
Styremedlem: Heidi Ulmo Gjenvalg
Styremedlem: Ragnhild Borchgrevinck Gjenvalg
Styremedlem: Henning Olsen Gjenvalg
Varamedlem: Arne Austreid Ny

 

Representantskapets kontrollkomité. Medlemmer velges for to år, vara for ett

Leder: Christoffer Wiig Ikke på valg
Medlem: Dag Rune Arntsen Gjenvalgt
Medlem: Marita Valen-Sendstad Ikke på valg
Møtende vara: Marita Elder Larsen Ny

 

Representantskapets valgkomité velges for ett år

Leder: Gunnar Leganger Gjenvalg
Bettina Otto Gjenvalg
Lena Bygballe Gjenvalg
Harald Norvik Gjenvalg
Mari Sophie Hveem Klepp Ny