Fotografi av Gaute Holmin, leder i valgkomiteen i OBOS

Meld inn kandidater til representantskapet

Gaute Holmin i valgkomiteen jakter nå på aktuelle navn til representantskapet i OBOS.

Hvert år velger generalforsamlingen representantskapet i OBOS.

– I tillegg til å velge styret, skal representantskapet føre tilsyn med at OBOS drives etter hensikten, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Så dette er en viktig oppgave, sier leder i valgkomiteen, Gaute Holmin.

Representantskapet skal holdes orientert om viktige sider ved driften og skal uttale seg før styret fatter vedtak av prinsipiell art. Valgkomiteen i OBOS har startet arbeidet med å finne fram til aktuelle kandidater, og som OBOS-medlem kan du foreslå deg selv eller andre OBOS-medlemmer. Valgkomiteen vurderer alle kandidatene og gir en endelig innstilling til generalforsamlingen.

– Valgkomiteen er opptatt av å ha et aktivt og engasjert representantskap som i størst mulig grad gjenspeiler medlemsmassen når det gjelder kjønn, alder, geografi, utdanning og yrkesbakgrunn. Medlemmene bør være samfunnsengasjerte og ha stor interesse for boligpolitikk, byutvikling og OBOS’ rolle som boligbygger, sier Gaute Holmin.

Det skal velges ti boende medlemmer for to år og åtte vararepresentanter for ett år. Fra de hussøkende medlemmene skal det velges 11 representanter for to år og ni varamedlemmer for ett år. Boende medlemmer er OBOS-medlemmer som har brukt medlemsskapet til å kjøpe en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag og som bor i den boligen nå. Et hussøkende medlem er et OBOS-medlem som ikke bor i en bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag.

Vil du være med og påvirke OBOS? Da kan du foreslå kandidater til representantskapet innen 14. januar 2022. Valget skjer på OBOS’ generalforsamling 7. juni 2022.

Han skal styrke medlemsdemokratiet OBOS

Han skal styrke medlemsdemokratiet OBOS

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen har vært med på 26 helt vanlige generalforsamlinger i OBOS. Og én som går inn i historiebøkene. Nå trer han inn en ny rolle, hvor hans viktigste oppgave er å styrke medlemsengasjementet og medlemsdemokratiet.

Les intervjuet