Demokratiutvalgets referansegruppe

Demokratiutvalgets referansegruppe er nå valgt av representantskapet i OBOS.

Generalforsamlingen i OBOS våren 2021 vedtok å nedsette et demokratiutvalg som skal utrede medlemsdemokratiet i boligsamvirket. Samtidig vedtok generalforsamlingen også at det skulle nedsettes en referansegruppe bestående av et representativt utvalg OBOS-medlemmer. Referansegruppen skal komme med innspill til arbeidet i demokratiutvalget.

Gruppen får 25 medlemmer og skal ledes av representantskapets ordfører og varaordfører. Totalt skal 25 prosent av medlemmene, i alt seks personer, komme fra representantskapet og resten skal ikke fra før av være tillitsvalgte i OBOS. Representantskapet valgte deltakerne i referansegruppa på sitt møte 19. oktober.

Referansegruppen

Boende

 • Grete Berdal, 63 år, Oslo, Seniorrådgiver strategi og ledelse, Norges Røde Kors
 • Tore Beitveit, 53 år, Oslo, seksjonsleder for økonomi, IT og anskaffelser i Oslo Havn KF
 • Kjersti Sjaatil, 45 år, Oslo, leder forskningsadministrasjon
 • Andreas Gruvstad Larsen, 34 år, Fredrikstad, fagansvarlig
 • Anja Otterstrøm, 36 år, Bergen, rådgivende ingeniør
 • Erlend des Bouvrie, 54 år, Oslo, folkerettsjurist
 • Janne Sætereng, 55 år, Oslo, bussjåfør
 • Jon Anders Harby, 44 år, Hamar, prosjektleder
 • Reidun Kværnbraaten, 44 år, Oslo, avdelingsdirektør

Hussøkende

 • Harald Dørum, 65 år, Oslo, selvstendig næringsdrivende
 • Henning Michael Heitmann, 47 år, Asker, advokat, selvstendig næringsdrivende
 • Hedda Marie Bakken, 23 år, Oslo, student med deltidsjobb
 • Carl A Christiansen, 63 år, Bærum, advokat
 • Vibeke Nyheim, 53 år, Kolbotn, daglig leder
 • Synnøve Slettum-Landvik, 44 år, Løten, førskolelærer
 • Erik Eriksen, 48 år, Oslo, HR-sjef konsern i Sporveien AS
 • Per Øyvind Voie, 37 år, Oslo, hydrogenproduksjon
 • Torill Johnsen, Nordre Land, prosjektleder
 • Jonas Fjørtoft, 23 år, Bergen, student, lærer, butikkmedarbeider

Direktevalg til ledere av referansegruppen av generalforsamlingen

 • Cathrine Mannsaaker (ordfører i representantskapet. Hussøkende)
 • Jon Elvenes (varaordfører i representantskapet. Boende)

Representantskapet

 • Hege Aarethun (hussøkende), 50 år, Bergen, rådgiver
 • Ellen Stavseth (hussøkende), 42 år, Ålesund, arbeidssøker
 • Bente Krogstad (hussøkende/ansatt), 53 år, Enebakk, Regnskapskonsulent
 • Vidar Haugan (boende), 44 år, Oslo, politiker og rådgiver