Gruppebilde av alle åtte personene i demokratiutvalget

Demokratiutvalget er i gang: Sikter mot økt medlemsinnflytelse

På generalforsamling i OBOS i 2021 ble det vedtatt å opprette et uavhengig utvalg som skal utrede medlemsdemokratiet i boligsamvirket. - Målet er å arbeide oss frem mot et bedre OBOS, sier BI-professor Tore Bråthen som leder utvalget.

Foto: Jan Tore Eriksen

Demokratiutvalget er nå i full sving og gjennomførte to samlinger høsten 2021. Utvalget skal jobbe i seks måneder før de kommer med sin innstilling og sine anbefalinger som skal behandles på generalforsamlingen i OBOS på forsommeren i 2022.

Representantskapet har også valgt en referansegruppe som skal komme med innspill til arbeidet i utvalget.

OBOS er et samvirke, som eies av alle sine medlemmer. Det er en modell Bråthen ser fordeler med, men det har også sine utfordringer.

– Samvirkemodellen har jo veldig mye positivt ved seg, men den er samtidig utfordrende for de som driver en stor, omfattende og komplisert virksomhet som OBOS, sier Bråthen.

Han mener den kanskje største utfordringen er kommunikasjonen med medlemmene:

– Man skal kommunisere en komplisert og sammensatt virkelighet til medlemmer som har begrenset tid til å sette seg inn i en så omfattende og komplisert virksomhet som OBOS driver, sier Bråthen.

– Er dette en unik utfordring for OBOS?

– Både og. Det finnes noen store samvirker som har noe av det samme, men det er ingen som har akkurat de samme utfordringene. Så vi kan ikke «stjele» hele løsningen fra andre.

OBOS har over 500.000 medlemmer og er Norges største boligbygger som bygger og selger 3.000-4.000 boliger i året.

– Vi arbeider med en utredning som skal ta stilling til alle de spørsmålene vi kan se på innenfor mandatet. Vi ser for oss at dette vil munne ut i en ganske stor utredning som kan bli ganske teknisk og juridisk, men det skal bli laget versjoner som skal kunne leses av alle, legger Bråthen til.

Mandatet for demokratiutvalget er å få frem en robust og fremtidsrettet styringsstruktur for et stort samvirkeforetak med bred medlemsmedvirkning.

Utvalgsmedlemmer