Uante muligheter

OBOS kan mer enn bare bolig. Vi er et komplett kompetansehus innen eiendom. Derfor har ansatte gode muligheter for en spennende karriere!

Vi er over 2600 ansatte i OBOS-konsernet. Med mange fagområder representert, er det store muligheter for en spennende karriere hos oss! 

Vi jobber innen fagområder som boligutvikling, boligforvaltning, eiendomsmegling, utvikling og forvaltning av næringseiendom og prosjekt- og byggeledelse for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Store fagområder inkluderer også bankvirksomhet, forsikring, finans, økonomi, juss og IT. I tillegg kommer viktige støttefunksjoner innen administrasjon, HR, kundeservice, kommunikasjon og markedsføring.

Interne karriereveier

En organisasjon i vekst gir store faglige utviklingsmuligheter for de ansatte. Det er ikke sjelden at vi feirer både 20-, 30-, og 40-årsjubileum for OBOS-ansatte. Mange blir lenge hos oss! Og mange bytter jobb internt underveis. Er du dyktig og engasjert finnes det gode muligheter for å vokse i og med OBOS.

Klatret på karrierestigen

Klatret på karrierestigen

Ida startet i OBOS som prosjektlederassistent før hun fikk jobben som prosjektleder. Nå, fem år etter, er hun prosjektsjef med sin egen prosjektportefølje.

Ida planlegger hvordan folk skal bo

Opplæringsprogrammer

Et introduksjonsprogram gir alle nyansatte innføring i konsernets historie og utvikling. OBOS har også opplæringsprogrammer innen spesifikke fagområder og innen ledelse. I tillegg kommer seminarer for de ulike forretningsområdene og mulighet til å delta på eksterne kurs og konferanser. 

Stipendordning

Ansatte kan søke støtte til etter- og videreutdanning gjennom OBOS' egen stipendordning. Mange ansatte får mulighet til å utvide sin kompetanse ved hjelp av denne ordningen.  

OBOS Extend

OBOS Extend

Et toårig lederutviklingsprogram for medarbeidere under 40 år som ønsker utfordringer og muligheter utover det vanlige. Programmet gjennomføres sammen med Norges Handelshøyskole. Målet å utvikle unge ledertalenter, samt finne de beste løsningene på utfordringer som ligger foran oss.