Sommertrainee-prosjektene fra 2020

Som en del av Sommertrainee-programmet jobber sommertraineene med et tverrfaglig prosjekt. I 2020 var oppgaven «framtidens arbeidsplass».

OBOS ønsket studentenes tanker og innspill på hva som er «framtidens arbeidsplass». Traineene ble delt inn i fire grupper hvor hver gruppe selv fikk velge deres undertema i forhold til framtidenes arbeidsplass. De ulike undertemaene var:

1. «Et fleksibelt kontorkonsept»: samfunn og behov er i stadig og hyppig endring. I tillegg vil morgendagens virksomheter og arbeidstakere kreve og forvente en helt annen fleksibilitet enn i dag. Hvordan lager man best framtidens arbeidsplass for å imøtekomme dette?

2. «Effektive og sømløse digitale løsninger»: på samme måte som man forventer fleksibilitet vil framtiden innebære en utstrakt og økt bruk av digitale løsninger,  hjelpemidler og vektøy. Hvordan tilpasser man effektive og sømløse digitale løsninger i framtidens arbeidsplass?

3. «Åpne og funksjonelle fellesarealer»: de siste årene har delingskulturen bred om seg. For å fremme samhandling og arealeffektivitet er det viktig med gode fellesarealer, fellesfunksjoner og delingsfunksjoner for å redusere behov for eksklusive arealer. Hvilke fellesfunksjoner og hvilke kommersielle modeller ser man for seg vil være tilknyttet framtidens arbeidsplass?

4. «Samhandling»: samhandling på tvers internt i selskaper, på tvers av lokasjoner, mellom selskaper og myndigheter blir viktigere og viktigere når morgendagens komplekse oppgaver skal løses. Hvordan organiserer man framtidens arbeidsplass på best mulig måte for å intensivere og fremme best mulig samhandling?

Se hvordan studentene løste oppgavene i videoene under. 

Gruppe 1

Av Henrik Christensen, Fredrik Dalen, Ingvild Bull-Tornøe og Inga Salvesvold.

Gruppe 2

Av Ane Volla, Signe Bjerke Thon Brekke og Andreas Nielsen.

Gruppe 3

Av Marte Eidet, Einar Westrum Johansen, Marense Thomassen og Rebekka Lie.

Gruppe 4

Av Synnøve Horn, Jesper Rugland, Tuva Telje og Mathilde Tofte Gundersen.

Sommertraineeprogram

Sommertraineeprogram

OBOS tilbyr sommertraineeprogram for studenter i flere ulike fagområder. Vi kan mye mer enn bare bolig!

Bli sommertrainee i OBOS