Sommertrainee-prosjektene fra 2019

Som en del av Sommertrainee-programmet jobber sommertraineene med et tverrfaglig prosjekt. I 2019 var oppgaven «Den perfekte byen».

Traineene ble delt inn i 4 grupper (Team Holmlia, Team Lambertseter, Team Fornebu og Team Kværnerbyen) og skulle ha fokus på 3 områder på de ulike stedene:

  1. Planløsning og funksjoner inne i i boligen
  2. Utearealer og områdene mellom boligene
  3. Samspillet med næringslivet og andre offentlige tilbud

Team Fornebu

Film av Sara Eik-Andresen, Mindaugas Vilimas og Johanne Sunde Eriksen.

Team Lambertseter

Film av Stine Aanvik, Vibeke Rye Pedersen, Jørgen Haugen Madslien

Team Holmlia

Film av Andrea Kjellevold Holm, Håkon Størdal og Ingrid Skogli Fejerskov.

Team Kværnerbyen

Film av Nathan Jirenyaa, Andrea Nygaard Woll og Tale Desserud Noer.

Personene som er avbildet i denne videoen er kun til illustrasjon. Det som blir sagt er basert på spørreundersøkelser, ikke enkelte sitt utsagn.

Sommertraineeprogram

Sommertraineeprogram

OBOS tilbyr sommertraineeprogram for studenter i flere ulike fagområder. Vi kan mye mer enn bare bolig!

Bli sommertrainee i OBOS