Bli kjent med tidligere sommertraineer

Det finnes mange spennende jobber i OBOS – innen mye mer enn bare bolig. Her kan du møte studentene som har vært sommertraineer i OBOS i 2020.

Andreas Nielsen

Andreas var ferdig med sitt fjerde år av sin master i «Arkitektur» ved NTNU når han var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet han i OBOS Nye Hjem – et selskap i OBOS som utvikler nye boligprosjekter.

  Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

  Jeg fikk vite om traineeprogrammet gjennom karrieredagen på NTNU, samt en flyer med en person med kappe på. Undersøkte deretter erfaringer fra tidligere traineer og fikk et godt inntrykk. Det var til slutt OBOS sin posisjon og deres ansvar som samfunnsutbygger som tiltrakk meg til å søke som trainee. 

  Hva har du jobbet med i sommer?

  I sommer har jeg jobbet tre uker på Fornebu og tre uker for OBOS Nye Hjem på Ulven. Jeg har fått vært med på veldig mye, alt fra utvikling og gjennomføring av boligprosjekter til befaringer og møter med arkitekter og entreprenører. Hele veien har jeg blitt inkludert. Jeg har både bidratt med oppgaver som skal gjøres, samtidig har jeg fått egne relevante oppgaver. Gjennom den varierte arbeidshverdagen har vært følt meg nyttig, og hele oppholdet har vært svært lærerikt.

  Hva var det beste med å være trainee?

  Det beste med å være trainee i OBOS var de flinke kollegaene. Alle som har hatt ansvar for meg har satt meg inn i hva de jobber med, hvordan arbeidshverdagen kan se ut og gitt meg innføring i de aktuelle prosjektene. De har tatt meg på alvor, samtidig som de har utfordret meg. De har vært til inspirasjon, samtidig som de har svart på de spørsmålene jeg har hatt. Veldig takknemlig for at de har tatt seg tid til meg, slik at jeg fikk en innholdsrik sommer.

  Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

  Innholdsrikt.

  Ane Volla

  Ane var ferdig med tredje året på «Bygg- og miljøteknikk» på NTNU når hun var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet hun hos OBOS Eiendom Ulven.

   Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

   Jeg søkte fordi jeg engasjerer meg for OBOS sin visjon; å bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. OBOS er en stor og viktig aktør i bransjen, de tar ansvar og tørr å tenke nytt og satse på innovative prosjekter, som med byggingen av Construction City.  Traineeprogrammet virket som den perfekte måten å bli enda bedre kjent med OBOS og deres prosjekter, og få et innblikk i arbeidshverdagen i konsernet.

   Hva jobbet du med i sommer?

   Jeg har vært så heldig å få jobbe i OBOS Eiendom på Ulven. Her har fulgte jeg Ulven-teamet som både jobber med boligbygging, næring, infrastruktur, destinasjonsutvikling og Construction City. Fordi det skjer så mye forskjellig på Ulven har ingen arbeidsuke vært lik, det har hver dag vært noe nytt å bli med på eller lære. Dermed har jeg fått erfaring i alt fra å møte og samarbeide med entreprenører og arkitekter, til å selge boliger og leie ut næringslokaler.

   Hva var det beste med å være trainee?

   Jeg ble tatt veldig godt imot av alle, og fikk mulighet til å bidra inn fra allerede den første dagen på kontoret. Det har vært en utrolig lærerikt sommer og jeg har fått oppleve hvor givende det er å jobbe i OBOS. I tillegg gir det tverrfaglige prosjektet mulighet til å være kreativ og skape noe sammen med de andre traineene.

   Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

   Mersmak!

   Einar Westrum Johansen

   Einar har en bachelorgrad i «Økonomi og administrasjon» og var i gang med en toårig mastergrad i «Eiendomsutvikling og forvaltning» på NTNU når han var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet han i OBOS Nye Hjem  – et selskap i OBOS som utvikler nye boligprosjekter.

    Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

    Jeg har fra tidligere hørt mye bra om OBOS fra venner og bekjente. OBOS er en stor og engasjert boligutvikler, med kompetanse og erfaring jeg ville lære av. Jeg meldte meg derfor på en bedriftspresentasjon på skolen i høst, og bestemte meg for at jeg ville jobbe i OBOS allerede da. Jeg studerer en toårig master i eiendomsutvikling og forvaltning, og denne sommerjobben gir også svært relevant erfaring til arbeidslivet jeg har i vente etter endt utdanning.

    Hva jobbet du med i sommer?

    Jeg jobbet i OBOS nye hjem, i avdelingen for  boligutvikling, akkvisisjon og tomtekjøp. Her fikk jeg være med på store deler av prosessen. Eksempelvis tomtesøk, investeringsanalyser, kapasitetsstudie, forhandlinger og annen møtevirksomhet. Jeg var også på byggeplass og i møter med andre avdelinger, for å se helheten i organisasjonen.

    Hva var det beste med å være trainee?

    Fra første dag ble jeg møtt av hyggelige kollegaer. Jeg opplever at alle byr på seg selv og er nysgjerrige når det kommer nye personer i gangene. Jeg fikk være med på alle arbeidsoppgaver, og fikk god innsikt i hvordan OBOS jobber. Dette ga meg muligheten til å lære vanvittig mye på kort tid. Jeg kommer til å ta med meg ny kunnskap, erfaringer og ikke minst motivasjon videre til siste innspurt på studiet og arbeidslivet som står for tur.

    Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

    Lærerikt!

    Fredrik Dalen

    Fredrik var ferdig med det tredje året av en integrert mastergrad innen jus og eiendom på NMBU når han var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet han hos OBOS Eiendom – utvikling og bygging, en avdeling i OBOS som bygger og utvikler næringslokaler.

     Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

     Jeg søkte fordi jeg hadde lyst til å lære mer om bygg- og anleggsbransjen og tenkte en jobb i OBOS ville være en veldig fin plass å få den erfaringen. I tillegg hadde jeg lyst til å utfordre meg selv, samt å kunne sette den tillærte kunnskapen fra studiene ut i praksis.

     Hva jobbet du med i sommer?

     I sommer har jeg jobbet med ulike næringsprosjekter i Oslo som er på ulike stadier, alt fra mulighetsstudier, bygging, restaurering og ferdigstillelse. Her har jeg fått muligheten til å være med på møter med arkitekter, entreprenører og i forbindelse med en større anbudskonkurranse om Mortensrud gård. I sommer jobbet jeg blant annet med Spacemaker ai, Byggeweb, justering/deling av grunneiendom og tilbud og kontraktsgjennomgang for avdelingen.

     Hva var det beste med å være trainee?

     Det beste med å være trainee hos OBOS var de ansattes vilje til å lære bort. Mine kollegaer var veldig opptatt av å dele sin kunnskap, og tok meg med på møter slik at jeg kunne få en større forståelse for eiendomsfaget. Jeg fikk arbeidsoppgaver som var utfordrende, men følte at det alltid var mulighet for å kontakte en av mine kollegaer om det var noe jeg lurte på.

     Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

     Innholdsrikt.

     Henrik Christensen

     Henrik tok sin master i «Strategic Marketing Management» på Handelshøyskolen BI i Oslo når han var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet han i Markedsavdelingen.

      Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

      Jeg valgte å søke på traineeordningen i OBOS ettersom OBOS er en stor bedrift og viktig samfunnsaktør, som ikke minst har modernisert sin merkevare og sitt rennommé i senere år. Med interesse for merkevarebygging og et ønske om å lære av kompetente ansatte var det dermed svært attraktivt for meg å søke. I tillegg er det givende å få jobbe med andre traineer fra flere ulike studieretninger og avdelinger, noe som gir god øvelse i å jobbe i tverrfaglige teams.

      Hva jobbet du med i sommer?

      Jeg har tilbrakt sommeren i markedsavdelingen til OBOS. Her har jeg jobbet med innholdsanalyse og segmentering av kundegrupper i forhold til OBOS’ ulike tjenester, og jeg har jobbet med strategi og publikasjonsplan for lansering av mistet/funnet-funksjonen i Nabohjelp-appen. Last den ned! I tillegg har jeg arbeidet tverrfaglig med traineer fra andre avdelinger på et prosjekt om hvordan bygge fremtidens arbeidsplass på Construction City på Ulven, som OBOS skal bygge og selv flytte inn i de kommende årene.

      Hva var det beste med å være trainee?

      Det beste med å være trainee er definitivt å få et innblikk i arbeidshverdagen til de ansatte, forstå hvordan de jobber, lære seg organisasjonskulturen og naturligvis selv ta fatt på spennende oppgaver.

      Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

      Lærerikt!

      Inga Salvesvold

      Inga var ferdig med det første året av en toårig mastergrad i eiendomsutvikling ved NMBU da hun var sommertrainee i 2020. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu – datterselskaper som utvikler nye boligprosjekter. 

       Hvorfor valgte du å søke på traineeordning i OBOS?

       Jeg søkte fordi det var en unik mulighet til å få relevant arbeidserfaring og bruke det jeg har lært på studiene i praksis. Jeg er interessert i byutvikling, og som Norges største boligbygger er OBOS med på å forme nabolag og byer. OBOS har mange spennende boligprosjekter med betydelig fokus på samfunnsansvar, noe som jeg ser på som en viktig verdi hos en fremtidig arbeidsgiver.

       Hva jobbet du med i sommer?

       Arbeidsdagene har vært veldig spennende og varierte! Jeg har jobbet med forskjellige boligprosjekter, både i Oslo og på Fornebu. Prosjektene har vært på ulike stadier, noe som har gitt meg bedre forståelse av eiendomsutvikling som prosess. Jeg har blant annet deltatt på møter, vært på byggeplassbefaring og jobbet med oppgaver tilknyttet de enkelte prosjektene.

       Hva var det beste med å være trainee?

       Det beste med å være trainee er å få en smakebit på arbeidshverdagen i OBOS. Jeg har ikke sittet mye på kontoret, men fått være med rundt for å se på prosjekter og delta på møter med ulike aktører og samarbeidspartnere. I tillegg synes jeg det har vært morsomt og inspirerende å få jobbe med så mange dyktige og hyggelige mennesker, både de andre studentene og de ansatte i OBOS.

       Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

       Lærerikt!

       Ingvild Bull-Tornøe

       Ingvild tok sin master i «Finansiell økonomi» ved Norges Handelshøyskole når hun var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet hun i Konsernøkonomi.

        Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

        Jeg hadde et ønske om å lære mer om hvordan det er å jobbe i boligbyggebransjen, og ønsket også å bli bedre kjent med OBOS som konsern. I tillegg syntes jeg det var interessant at man får samarbeide med de andre traineene fra ulike studieretninger gjennom det tverrfaglige prosjektet.

        Hva jobbet du med i sommer?

        I sommer har jeg hatt svært varierende arbeidsoppgaver! Jeg har blant annet arbeidet med forberedelser til kvartalsavslutning, utarbeidet investeringsbudsjett for OBOS Deleie, samt deltatt på prosjektleders kvartalsgjennomgang.

        Hva var det beste med å være trainee?

        Noe av det beste med å være trainee er at man får tildelt mange ulike og varierte arbeidsoppgaver, og man får på denne måten oppleve ulike sider av jobben på kort tid. Jeg har gjennom traineeprogrammet blitt godt kjent med OBOS-konsernet, og samtidig fått mulighet til å benytte min kunnskap fra skolebenken i praksis. Det har også vært svært spennende å arbeide med det tverrfaglige prosjektet, og bli bedre kjent med de andre traineene.

        Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

        Innholdsrikt.

        Jesper Rugland

        Jesper var ferdig med sin bachelorgrad i «Arbeids- og organisasjonspsykologi» ved Universitet i Bergen når han var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet han i HR-avdelingen.

         Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

         Jeg søkte på traineeordningen i OBOS fordi jeg ønsket å se teorier fra studiet i praksis gjennom relevant arbeidserfaring. Å få denne erfaringen i en så stor og velrennomert organisasjon som OBOS så jeg som en perfekt mulighet.

         Hva jobbet du med i sommer?

         Jeg har jobbet med flere prosjekter i HR-avdelingen og det tverrfaglige prosjektet. Sammen med Marte, som også har vært HR-trainee i sommer, har jeg jobbet med tre prosjekter som omhandler kompetanseutvikling og HR-analyser. Videre har jeg alene vært ansvarlig for utviklingen av et e-læringsløp om rekrutteringsprosessen i OBOS. Prosjektene ble gjennomført ved hjelp av gode innspill fra HR-avdelingen underveis.

         Hva var det beste med å være trainee?

         Det beste med å være trainee i OBOS var lærerike arbeidsoppgaver og hyggelige mennesker. OBOS tør å satse på sine trainees fra dag en, noe som gir stort læringsutbytte på kort tid. I tillegg blir du kjent med hyggelige mennesker, i form av både ansatte og andre traineer.

         Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

         Givende.

         Marense Louise Thomassen

         Marense fullførte våren 2020 sin bachelor i «Byggingeniør» ved Oslo Metropolitan University når hun var sommertrainee i OBOS. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS Prosjekt.

          Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

          Jeg valgte å søke på traineeordningen fordi jeg har hørt fra venner at det er en arbeidsplass hvor en har muligheter til å gjøre masse forskjellig og blir godt ivaretatt. Jeg ville også søke et sted innen byggebransjen så jeg kunne finne ut hvilke arbeidsmuligheter som finnes.

          Hva jobbet du med i sommer?

          Jeg har bidratt i deler av den grønne strategien for eksisterende boligbygg. Jeg har også fått være med på forskjellige faser av byggeprosesser innen rehabiliteringsprosjekter og nye prosjekter, hvor jeg fikk delta på befaringer og møter. 

          Hva var det beste med å være trainee?

          Å ha en variert hverdag, og få et større innblikk i hvordan en mulig arbeidshverdag kan se ut. Det gjorde meg også sikrere på at jeg har valgt en riktig retning.

          Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

          Innholdsrikt.

          Marte Eidet

          Marte har en bachelorgrad i «HR og Personalledelse» fra Høyskolen Kristiania og var ferdig med fjerde året på masterstudiet «Organisasjon, ledelse og arbeid» ved Universitet i Oslo når hun var sommertrainee i OBOS. Som sommertrainee jobbet hun i HR-avdelingen.

           Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

           Jeg valgte å søke på traineeordningen fordi jeg visste at det var mye spennende på gang i OBOS, og det ville jeg være en del av. I tillegg hadde jeg blitt anbefalt å søke hit av en tidligere trainee som kun hadde positive ting å si om traineeprogrammet.

           Hva jobbet du med i sommer?

           I sommer har jeg fått jobbe med alt fra kompetanseutvikling til rekruttering og HR-analyser. Jeg har blant annet hatt ansvar for å lage et e-læringskurs for lederne i OBOS, planlagt en kompetansedag for alle ansatte i konsernet, og ellers fått opplæring i alt de driver med her i HR. I tillegg til dette har jeg jobbet med det tverrfaglige prosjektet sammen med de andre sommertraineene, noe som har vært veldig kult. 

           Hva var det beste med å være trainee?

           Det beste med å være trainee er at jeg har fått masse erfaring jeg kan ta med meg videre. Jeg har også hatt utrolig dyktige og åpne kolleger som har tatt seg tid til å dele av sin kunnskap!

           Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

           Gøy!

           Mathilde Tofte Gundersen

           Mathilde var ferdig med fjerde året på profesjonsstudium i «Samfunnsøkonomi» på Universitetet i Bergen når hun var sommertrainee i OBOS. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS-banken.

            Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

            Jeg ønsket å få erfaring fra bank, og da jeg innså at jeg kunne være sommer-trainee i OBOS-banken var dette et naturlig valg. Jeg ønsket meg en arbeidsplass som er opptatt av bærekraft, og hvor jeg kan være stolt av å jobbe. Her er OBOS gode!

            Hva jobbet du med i sommer?

            I sommer har jeg jobbet en del med ESG og bærekraft i OBOS-banken. Jeg har dokumentert og utarbeidet arbeidsprosesser på dette området, samt oppdatert styrende dokumenter. I tillegg har jeg jobbet med anti-hvitvask, der jeg har laget lister over hvilke land som utgjør en særlig stor risiko.

            Hva var det beste med å være trainee?

            Jeg synes arbeidsoppgavene var veldig interessante, og jeg fikk mye ansvar helt fra begynnelsen. Jeg fikk også være med å utforme arbeidsoppgavene, og mye frihet til å gjennomføre disse på min måte. Det er jeg veldig glad for! Det har også vært gøy å jobbe tverrfaglig med de andre traineene, og jeg har møtt mange hyggelige og flinke mennesker!

            Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

            Givende

            Rebekka Lie

            Rebekka studerte teknisk kybernetikk og elektronikk ved INSA Toulouse når hun var sommertrainee i 2020. Som sommertrainee jobbet hun i konsernarkitektur.

             Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

             Traineeprogrammet virket svært gjennomført med både prosjekt i IT & Digital-avdelingen, faglig mentor, tverrfaglig prosjekt, og sosialt opplegg sammen med de andre studentene. Jeg tenkte også at det var spennende å bli kjent med konsernet – OBOS er stort, fremoverlent og tar samfunnsansvar.

             Hva jobbet du med i sommer?

             Planlegging av digitale løsninger i Construction City, med fokus på en sømløs brukeropplevelse, både for ansatte og besøkende. Jeg har sett på hvordan teknologien i bygget kan understøtte de ulike behovene man har i løpet av en arbeidsdag, og hvordan tjenester og bruk av bygget kan optimaliseres, basert på brukernes arbeidsmønster og behov. Jeg håper Construction City blir Norges smarteste bygg i 2025!

             Hva var det beste med å være trainee?

             Å få være med på å forme den digitale strategien for et så stort og ambisiøst bygg som Construction City, og å jobbe så tett med mentoren min, Kristina – det har vært så inspirerende og lærerikt!

             Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

             Givende!

             Signe Bjerke Thon Brekke

             Signe var ferdig med andre studieår på en bachelorgrad i «PR og kommunikasjon» ved Høyskolen Kristiania når hun var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet hun i Kommunikasjonsavdelingen.

              Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

              Jeg ønsket meg en sommerjobb hvor jeg kunne få testet ut det jeg lærer på studiet i praksis, og oppleve hvordan en kommunikasjonsavdeling kan fungere. Jeg hadde fulgt med på flere av OBOS sine mer innovative prosjekter, og synes dette virket som en spennende arbeidsplass hvor jeg kunne få verdifull erfaring. Det har det også vært!

              Hva jobbet du med i sommer?

              I sommer har jeg fått være med på mye forskjellig, og har jobbet både strategisk og kreativt. Jeg har fått skrive saker til Bolig & Miljø, OBOS-bladet og obos.no, samt pressemeldinger og intervjuer til internt bruk. Jeg har også jobbet sammen med trainee i markedsavdelingen på en presseplan for en nylansering i Nabohjelp-appen. Ellers har jeg fått henge med på diverse møter og prosjekter, og blitt utfordret til å komme med innspill.

              Hva var det beste med å være trainee?

              Det beste har definitivt vært å få en smakebit på hvordan arbeidslivet er, og lære hvordan OBOS fungerer og utvikler seg. I tillegg har det vært veldig hyggelig å bli kjent med og jobbe tverrfaglig med de andre traineene!

              Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

              Interessant!

              Synnøve Horn

              Synnøve var ferdig med det fjerde året ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen når hun var sommertrainee i OBOS. Som sommertrainee jobbet hun i juridisk avdeling.

               Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

               Jeg søkte på traineeordningen fordi jeg ville lære mer om hvilke rettslige problemstillinger man møter på som inhouse-advokat i et så stort konsern som OBOS, sammenlignet med hvordan hverdagen er i et tradisjonelt forretningsjuridisk advokatfirma. En annen motivasjonsfaktor var at jeg fra før av hadde et godt inntrykk av konsernet og at ­OBOS derfor fremstod som en attraktiv og solid arbeidsgiver.

               Hva jobbet du med i sommer?

               Jeg har jobbet med mye forskjellig. Det har gått mye i å hjelpe advokatene med å utarbeide prosesskriv til retten, blant annet begjæringer om tvangssalg og midlertidige forføyninger. Jeg har også gjort en del rettskildesøk. Mye av tiden har også gått yte juridisk bistand til styreledere rundt om i borettslagene, typisk der det har oppstått en tvist med en andelseier i borettslaget.

               Hva var det beste med å være trainee?

               Det beste med å være trainee har vært å få lære av de dyktige og trivelige folkene som jobber på juridisk avdeling.

               Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

               Lærerikt!

               Tuva Telje

               Tuva gikk på sivilingeniørstudiet «Industriell økonomi og teknologiledelse» på NTNU når hun var sommertrainee i OBOS i 2020. Som sommertrainee jobbet hun hos OBOS Eiendom.

                Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

                Jeg valgte å søke etter å ha snakket med OBOS på karrieredagene på NTNU. Sommertraineeprogrammet virket veldig gjennomført og spennende, noe som stemte! I tillegg valgte jeg å søke fordi traineeprogrammet er en kombinasjon av å jobbe i avdeling og på et tverrfaglig prosjekt med andre sommerstudenter, noe som har gitt en varierende arbeidshverdag.  Jeg hadde også veldig lyst til å få oppleve og lære hvordan det er å jobbe i et så stort og fremtidsrettet konsern.

                Hva jobbet du med i sommer?

                I sommer har jeg jobbet i OBOS Eiendom på avdelingen for drifts-, vedlikehold- og kvalitetsledelse. Jeg har i hovedsak jobbet med BREEAM In-Use sertifisering. Første uken fikk jeg tildelt et av OBOS sine forretningsbygg, og har gjennom sommeren samlet inn data for å sertifisere bygget. I tillegg har jeg vært med på energioppfølgningsmøter og befaringer rundt på næringseiendommene for å følge opp diverse arbeider, som blant annet tekniske anlegg og BREEAM In-Use sertifisering av to andre næringsbygg. Jeg har også jobbet flere dager med det tverrfaglige prosjektet med de andre sommertraineene, hvor tema har vært Construction City, som har vært veldig sosialt og gøy.

                Hva var det beste med å være trainee?

                Det beste har vært å få møte så mange nye og kunnskapsrike mennesker, og det har spesielt vært hyggelig å bli kjent og få samarbeide med de andre sommertraineene. Det har også vært spennende å få muligheten til å bidra til økt miljøfokus på næringsbygg, og få Bremm In-Use sertifisere et av OBOS sine bygg.

                Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

                Spennende

                Sommertraineeprogram

                Sommertraineeprogram

                OBOS tilbyr sommertraineeprogram for studenter i flere ulike fagområder. Vi kan mye mer enn bare bolig!

                Bli sommertrainee i OBOS