Bli kjent med tidligere sommertraineer

Det finnes mange spennende jobber i OBOS – innen mye mer enn bare bolig. Her kan du møte noen av studentene som har vært sommertraineer i OBOS i 2019.

Tale Desserud Noer

– fag innen byplanlegging

Tale var ferdig med det fjerde året av masterutdanningen innen by- og regionsplanlegging på NMBU da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS Nye Hjem – et selskap i OBOS som utvikler nye boligprosjekter.

  Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

  Jeg søkte OBOS fordi boliger er en av de viktigste og mest aktuelle problemstillingene i byutvikling og –planlegging i dag, og OBOS er en av aktørene i Oslo som absolutt har mest erfaring med boligbygging.

  Hva jobbet du med i sommer?

  Jeg har jobbet med ulike boligprosjekter rundt om i Oslo og Akershus som er på ulike stadier i prosessen, vært med på møter med ulike samarbeidspartene og involverte, og jobbet med oppgaver knyttet til de enkelte prosjektene.

  Hva var det beste med å være trainee?

  Å få lære alle mulig ting man må kunne og tenke på når man bygger bolig. Alt fra størrelser og planløsninger og overordnede hensyn, til plassering av radiatorer og fordelerskap. Det er spennende å være med på møter med arkitekter, entreprenører, kunder etc. og se hvordan prosessen faktisk foregår i stedet for å pugge den på skolen.

  Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

  Innholdsrikt.

  Mindaugas Vilimas

  – økonomifag

  Mindaugas var ferdig med det første året av en toårig master i Business, med spesialisering i Finans på Handelshøyskolen BI i Oslo da han var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet han i Konsernøkonomi – en divisjon i OBOS som jobber med økonomi og finans.

   Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

   Jeg hadde lyst til å lære mer om hvordan det er å jobbe i bolig- og byggebransjen, og da tenkte jeg at OBOS hadde vært en veldig fin plass å få erfaringen. 

   Hva har du jobbet med i sommer?

   I sommer har jeg fått prøvd meg i hele økonomi- og finansavdelingen til OBOS. Her har jeg lært hvordan OBOS opererer økonomisk og finansielt fra helt nede på prosjektnivå til konsernnivå.

   Hva var det beste med å være trainee?

   Det beste med å ha vært trainee er å få kunne prøve ut det man har lært på skolen, samt møte mange spennende og hyggelig mennesker. I tillegg har det vært veldig hyggelig å bli godt kjent med de andre traineene gjennom det tverrfaglige prosjektet.  

   Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

   Lærerikt. 

   Andrea Nygaard Woll

   – juridisk fag

   Andrea var ferdig med det fjerde året av masterutdanningen innen rettsvitenskap på Universitet i Oslo da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun i juridisk avdeling.

    Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

    Traineeprogrammet i OBOS skiller seg fra opphold man kan ha mange andre steder. Man blir kjent med konsernet og avdelingen over en lengre periode. Jeg hadde lyst til å se hvordan det var å jobbe som konsernadvokat i OBOS og i tillegg virket det kult å jobbe i en så stor bedrift!

    Hva har du jobbet med i sommer?

    Det har vært veldig varierende! Den første uka jobbet jeg med en forliksklage, noe det ble flere av gjennom sommeren. Jeg har også skrevet midlertidige forføyninger, begjæring om fravikelse, tilsvar til tingretten og andre prosesskriv. Jeg har vært med i klientmøter og på foredrag, og på møter med en arbeidsgruppe innad i avdelingen.

    Hva var det beste med å være trainee?

    Det første jeg merket meg var hvor motiverende det var å jobbe med reelle problemstillinger. Samtidig var arbeidsmiljøet supert, og jeg kunne alltid diskutere sakene jeg hadde med de rundt meg. Ikke minst var også det sosiale en stor del av det, både med avdelingen og de andre traineene.

    Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

    Fantastisk!

    Johanne Sunde Eriksen

    – byggfag

    Johanne var ferdig med det tredje året av bachelorgraden i Bygg på NTNU i Trondheim da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS Ulven – et selskap i OBOS som utvikler boliger og forretningsbygg på Ulven i Oslo.

     Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

     Jeg fikk øynene opp for traineeprogrammet gjennom karrieredagen på NTNU. Samtidig hadde jeg hørt mye positivt fra andre studenter som har jobbet her tidligere. OBOS sine mange spennende prosjekter sammen med et godt arbeidsmiljø var viktige faktorer som gjorde at jeg gjerne kunne tenke meg å søke som trainee i OBOS.

     Hva har du jobbet med i sommer?

     I sommer har jeg jobbet på infrastrukturavdelingen til OBOS sitt prosjekt på Ulven i Oslo. Kontoret er nabo til byggeplassen, så her har det foregått ting hver eneste dag. Jeg har vært med på befaringer, møter og sett hvordan arbeidshverdagen til de som jobber med prosjektet er. Dette har vært utrolig læringsrikt, og er erfaringer jeg kommer til å ha stor glede av å ta med meg videre til både studier og arbeidslivet.

     Hva var det beste med å være trainee?

     Det beste med å være trainee var å få innblikk i de spennende prosjektene og å se hvordan arbeidshverdagen i OBOS er. Gjennom traineeperioden har jeg sett at overgangen mellom det å være student og det å jobbe ikke trenger å være så stor og skummel som jeg i utgangspunktet hadde trodd. Det har vært spennende å komme inn i arbeidslivet og se hvordan ting foregår i praksis. Jeg har hatt en bratt læringskurve der jeg har sett og lært noe nytt hver eneste dag.

     Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

     Lærerikt. 

     Andrea Kjellevold Holm

     – eiendomsfag

     Andrea var ferdig med det tredje året av mastergraden innen eiendom på NMBU i Ås da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS Nye Hjem  – et selskap i OBOS som utvikler nye boligprosjekter.

      Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

      Jeg valgte å søke på traineeprogrammet til OBOS fordi jeg hadde hørt mye positivt om programmet fra tidligere traineer, og fått et inntrykk av at man får utfordrende og lærerike oppgaver. I tillegg er OBOS en velig relevant arbeidsplass for meg etter endt studie, og jeg så på det som en fin mulighet til å bli kjent med OBOS som konsern. Jeg hadde lyst til å bruke det jeg har lært på studiet i praksis, og dette er noe man absolutt får mulighet til som sommertrainee i OBOS.

      Hva har du jobbet med i sommer?

      OBOS er et stort konsern med veldig mye som skjer, og dette er noe jeg absolutt har fått erfart gjennom min sommer i OBOS. Jeg har fått være med på flere team i OBOS Nye Hjem, som jobber med forskjellige store boligprosjekter. Gjennom å delta på møter, få egne oppgaver og å hjelpe til på større prosjekter har jeg lært hvordan man i ulike faser av et prosjekt får utarbeidet mest mulig optimale løsninger. Jeg har vært med å jobbe på blant annet prosjekter i Lillestrøm, Vollebekk, og Rosenholm, der alle prosjektene er i ulike faser, med ulike og varierte utfordringer og muligheter.

      Hva var det beste med å være trainee?

      Det beste med å være trainee er at jeg har lært veldig mye nyttig og interessant som jeg skal ta med meg videre. Det har vært gøy å bruke kunnskapen jeg har fra studiet i ekte prosjekter, og det har vært fint å få et innblikk i hvordan boligutvikling foregår i praksis. Det har også vært veldig fint å bli kjent med de andre traineene, og utveksle erfaringer og kunnskap med hverandre.

      Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

      Lærerikt. 

      Håkon Størdal

      – IT-fag

      Håkon var ferdig med det tredje året av masterstudiet innen Ingeniørvitenskap og IKT på NTNU i Trondheim da han var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet han i IT-avdelingen – en avdeling i OBOS som jobber med innovasjon og utvikling av IT prosjekter.

       Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

       For å få førstehåndserfaring og innblikk i et så levende og bredt konsern som det OBOS er. Pratet mye med ansatte og tidligere traineer som har vært i OBOS, og hele traineeprogrammet virket utrolig gjennomført og spennende. Det har den også vært, og jeg er veldig glad jeg fikk denne muligheten!

       Hva har du jobbet med i sommer?

       Jeg har jobbet med «Robotic Process Automation» (RPA) og har gjennom sommeren utviklet en programvarerobot som skal automatiserer daglige arbeidsoppgaver. Det har bestått av å utvikle, teste og utplassere roboten slik at den feilfritt og effektivt skal kunne gjøre et arbeid som i praksis skal støtte den daglige rutinen til ansatte.

       Hva var det beste med å være trainee?

       Å bli satt i reelle problemstillinger som skal løses. Det innebærer mye ansvar og byr på utfordringer, men har først og fremst vært utrolig lærerikt og givende.

       Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

       Gjennomført. 

       Stine Aanvik

       – eiendomsfag

       Stine var ferdig med første året av en toårig mastergrad innen Eiendomsutvikling og - forvaltning på NTNU i Trondheim da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS Nye Hjem – et selskap i OBOS som utvikler nye boligprosjekter.

        Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

        Jeg hadde hørt mye bra om det fra venner som hadde vært trainee tidligere. Jeg syns også at OBOS er en viktig aktør i bransjen, og det virket spennende å få innblikk i en av de største utviklerne. Bolig er også veldig spennende, og det er noe de fleste har et forhold til. Så det var en blanding av de tre.

        Hva har du jobbet med i sommer?

        Jeg har jobbet ved avdelingen for akkvisisjon, som driver med tomteinvestering, og ved utviklingsavdelingen, som jobber med prosessen videre mot regulering etter kjøp av tomten. Jeg har fått noen caseoppgaver, vært med på møter, og jobbet med reelle oppgaver for begge avdelingene. Som for eksempel interessent-, konkurrent- og investeringskalkyler. Kommuneplanen for Oslo har jeg også fått satt meg inn i, og den legger viktige føringer for arbeidet OBOS gjør.

        Hva var det beste med å være trainee?

        Det har vært spennende å se hva som skjer i flere avdelinger, samtidig som jeg har fått selvstendige oppgaver. Det er veldig hyggelig at vi er så mange traineer, så blir det sosialt også.

        Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

        En god utfordring. 

        Ingrid Skogli Fejerskov

        – byggfag

        Ingrid var ferdig med det tredje året av masterstudiet innen Bygg – og miljøteknikk på NTNU i Trondheim da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun i OBOS Prosjekt – et selskap i OBOS som jobber med prosjekt – og byggeledelse.

         Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

         Jeg søkte traineeprogrammet til OBOS først og fremst fordi jeg ønsket en relevant og spennene sommerjobb hos en senere potensiell arbeidsgiver. Traineeprogrammet virket gjennomført og variert, med muligheter for å utfordre seg selv og lære. Ettersom jeg ikke vet hva jeg vil jobbe med når jeg er ferdig å studere, ønsket jeg å bli kjent med et stort konsern med flere muligheter.

         Hva har du jobbet med i sommer?

         Jeg har jobbet hos OBOS Prosjekt med prosjekt- og byggeledelse. Ved å følge en ny avdeling hver uke har jeg fått jobbe med flere ulike prosjekter og fagområder, blant annet nybygg, rehabilitering, utemiljø og tekniske installasjoner. Jeg har fått være med på befaringer og møter nesten hver dag, samt jobbet med ulike oppgaver på kontoret.

         Hva er det beste med å være trainee?

         Varierte og lærerike arbeidsdager! Jeg har blitt kjent med mange inspirerende kollegaer, som har tatt seg god tid til å vise frem prosjektene sine, svare på spørsmål og gi tilbakemeldinger på arbeidet mitt. Tar man initiativ og spør, så får men se og lære mye!

         Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

         Springbrett. 

         Sara Eik-Andresen

         – kommunikasjonsfag

         Sara var ferdig med det andre året i en toårig master i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU i Trondheim da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun delt både i Kommunikasjonsavdelingen og hos Digitale tjenester – som jobber med kommunikasjon internt og eksternt, og digital forretningsutvikling og innovasjon.

          Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

          Jeg søkte fordi jeg opplever OBOS som en attraktiv arbeidsplass, og fordi man får muligheten til å få arbeide tverrfaglig med de andre traineene. Samtidig ville jeg få innsikt i hvordan konsernet arbeider med kommunikasjon utad.

          Hva jobbet du med i sommer?

          I sommer har jeg jobbet med å utvikle strategi og markedsplan for OBOS`app Nabohjelp. Jeg har også fått være med på å produsere innhold til ulike sosiale medier, arbeidet tverrfaglig med et profileringsprosjekt mot studenter og publisert saker fra OBOS-bladet på OBOS.no. 

          Hva var det beste med å være trainee?

          Det beste har definitivt vært å få muligheten til å arbeide både strategisk og kreativt. Ettersom jeg har jobbet for to ulike avdelinger, har jeg fått mye frihet, men også mye ansvar. Det har gjort at jeg vokst masse i løpet av traineeperioden!

          Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

          Spennende!

          Vibeke Rye Pedersen

          – HR-fag

          Vibeke var ferdig med det første året i en toårig master i International Relations på NMBU i Ås da hun var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet hun i HR-avdelingen.

           Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

           Jeg søkte på traineeprogrammet i OBOS fordi jeg ønsket meg en relevant sommerjobb. I tillegg var jeg gira på å utfordre meg selv, og fikk inntrykk av at OBOS var et sted man fikk mulighet til det - og det stemte.

           Hva har du jobbet med i sommer?

           Det kuleste jeg har gjort er å være prosjektleder for et employer branding-prosjekt. Her fikk vi masse ansvar og tillit, og resultatet ble presentert for representanter fra aktuelle avdelinger og fra konsernledelsen. I tillegg har jeg jobbet med oppgaver knyttet til innføring av nytt HR-system i OBOS, jeg har utformet en brosjyre for karrieredager, og ellers vært med på møter og samlinger.

           Hva var det beste med å være trainee?

           Det beste med å være trainee har vært at jeg fikk jobbe med relevante og morsomme arbeidsoppgaver, og at jeg ved flere anledninger fikk mulighet til å utfordre meg selv. Det har vært veldig gøy å være en del av HR-avdelingen, der jeg daglig har blitt inspirert av kloke og dyktige kolleger.

           Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

           Lærerikt!

           Nathan Jirenyaa

           – økonomifag

           Nathan var ferdig med det tredje året av graden innen Økonomi og administrasjon på NHH i Bergen da han var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet han i OBOS-banken – en avdeling i OBOS som jobber med bank, lån og sparing mot både privat- og bedriftsmarkedet.

            Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

            Jeg valgte å søke på traineeprogrammet til OBOS fordi jeg først og fremst har gode assosiasjoner til OBOS som et konsern. Fra jeg var liten har jeg blitt eksponert for OBOS i nærmiljøet mitt, spesielt innen idrett og kultur. Videre syntes jeg traineeprogrammet virket spesielt interessant fordi man i tillegg til å jobbe i sine respektive avdelinger også får jobbet med de andre traineene gjennom det tverrfaglige prosjektet. Alt i alt er traineeprogrammet en flott mulighet til å bli kjent med et spennende konsern og mange hyggelige mennesker, samt prøve ut det du lærer på skolebenken i praksis.

            Hva har du jobbet med i sommer?

            I sommer har jeg hatt to hovedoppgaver i banken:

            1. Analysere de nye kravene til bærekraftig bankdrift utarbeidet av Etisk bankguide og bransjekriteriene for bank utarbeidet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
            2. Starte arbeidet med å lage en kundelønnsomhetsmodell.

            Hva var det beste med å være trainee?

            Det beste med å være trainee var å jobbe med det tverrfaglige prosjektet samt bli kjent med konsernet. Det har vært spennende å jobbe i team med traineer fra forskjellige studiebakgrunner, og vi har hatt det veldig gøy sammen i løpet av traineeperioden. Jeg har også fått et godt innblikk i hvor mye spennende som skjer i OBOS-konsernet.

            Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

            Gjennomført. 

            Jørgen Haugen Madslien

            – byggfag

            Jørgen var ferdig med det fjerde året av graden innen Bygg – og miljøteknikk på NTNU i Trondheim da han var sommertrainee i OBOS i 2019. Som sommertrainee jobbet han i OBOS Eiendom – en divisjon i OBOS som utvikler og leier ut næringseiendom.

             Hvorfor valgte du å søke på traineeordningen i OBOS?

             Jeg valgte å søke traineeprogrammet i OBOS fordi det er en av de aller største aktørene i byggebransjen, og en spennende arbeidsgiver. Jeg var nysgjerrig på hvordan OBOS arbeider, og hvordan de utøver sin rolle som byggherre og forvalter i det norske bolig- og eiendomsmarkedet.

             Hva har du jobbet med i sommer?

             I sommer har jeg hovedsakelig jobbet med vedlikehold av næringsbygg, herunder bestillinger, tilbuds- og ferdigbefaringer og oppfølging av arbeider. Jeg har også fått vært med på diverse byggherremøter i større prosjekter, og sett den store variasjonen i det OBOS Eiendom driver med.

             Hva var det beste med å være trainee?

             Det beste med å være trainee er å til daglig drive med så mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, i tillegg til å jevnlig møte de andre traineene for sosiale aktiviteter eller tverrfaglig arbeid.

             Hvis du skal beskrive traineeprogrammet med ett ord, hva ville det vært?

             Spennende!

             Sommertraineeprogram

             Sommertraineeprogram

             OBOS tilbyr sommertraineeprogram for studenter i flere ulike fagområder. Vi kan mye mer enn bare bolig!

             Bli sommertrainee i OBOS