Sommertrainee i OBOS

Vi tilbyr sommertraineeprogram for studenter fra ulike studieretninger. Her får du relevante arbeidsoppgaver og verdifull erfaring. Du får jobbe sammen med faglig sterke og trivelige kollegaer og ha det gøy sammen med de andre traineene.

Om programmet

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke på sommertrainee i OBOS 2021 har dessverre gått ut, men følg med til høsten for ny utlysning!

Arbeidstid, ferie og lønn

Traineeperioden starter i begynnelsen av juni og slutter i midten av august. Det har en varighet på ni uker, hvorav to av ukene er ferie.

Du får selvsagt timelønn for det du jobber. Vi praktiserer 37 timers arbeidsuke, med jobb mandag til fredag.

Arbeidsoppgaver og oppfølging

Arbeidsoppgavene dine vil variere etter hvilken enhet du hospiterer i, men du vil uansett få nødvendig opplæring, veiledning og egen fadder. I tillegg til å utføre dine daglige arbeidsoppgaver, vil du kunne delta på møter og/eller befaringer, samt faglige diskusjoner i avdelingen.

Å være trainee er noe annet enn en vanlig sommerjobb. Derfor har vi flere fellessamlinger i løpet av sommeren hvor du får møte de andre traineene. Her legger vi opp til erfaringsutveksling, tverrfaglig samarbeid og mulighet for å bygge nettverk.

Tverrfaglig prosjekt

I løpet av sommeren vil du jobbe sammen med de andre traineene på et tverrfaglig prosjekt. Prosjektet består av ulike caseoppgaver. Disse presenteres på slutten av traineeperioden.

Se noe av det sommertraineene jobbet med i 2020.

Sosiale medier-prosjekt

I løpet av sommeren vil du som trainee parvis ha ansvaret for OBOS sin Facebook – og Instagramkonto i. Du får full «take over» og velger selv hva du vil fylle kontoen med av bilder, videoer og historier. Innholdet som publiseres skal gjenspeile opplevelser fra din arbeidshverdag.

Jeg ble tatt veldig godt imot av alle, og fikk mulighet til å bidra inn fra allerede den første dagen på kontoret. Det har vært en utrolig lærerikt sommer og jeg har fått oppleve hvor givende det er å jobbe i OBOS. Ane Volla, sommertrainee i 2020

Hvem ser vi etter?

Fagområder

OBOS er et stort konsern og søker traineer innen flere fagområder:

  • ingeniørfag innen bygg/anlegg/energi/miljø
  • eiendomsfag/-utvikling
  • eiendomsmegling
  • IT
  • kommunikasjon/markedsføring
  • HR
  • rettsvitenskap/jus
  • økonomi/finans/regnskap

Erfaringer og egenskaper

Vi er på jakt etter kandidater som har fullført minst andre år ved høyere utdanning (minst to år på bachelorgrad). Karakterer er ikke det viktigste, men et godt karaktersnitt gir en indikasjon på at du er dedikert og evner å tilegne deg ny kunnskap kjapt. I tillegg har du gjerne vist et engasjement under studietiden eller hatt relevante deltids-/sommerjobber tidligere.

Bli kjent med tidligere traineer.

Se film om sommertraineeprogrammet

Se bilder fra sommertraineeprogrammet