Vannkraft

En viktig del av OBOS’ miljøsatsing er å investere i småskala vannkraftverk. Alle prosjekter utvikles i tett samarbeid med grunneiere og porteføljen blir kontinuerlig utvidet.

Vi har et mål om å produsere 650 GWh, dette tilsvarer:

  1. Forbruket til 65000 OBOS-leiligheter

  2. 69 900 runder rundt jorda i en elbil

  3. 7,2% av strømforbruket i Oslo

I dag har OBOS Energi en prosjektportefølje på 35 vannkraftverk, i hovedsak lokalisert på Vestlandet. Høye fjell og mye nedbør gjør dette området spesielt godt egnet for vannkraft. Blant annet vil tre plasseres i Odda-området ikke langt fra Tyssedal kraftanlegg, et fredet, teknisk-industrielt kulturminne.

Alle prosjekter utvikles i tett samarbeid med grunneiere og porteføljen blir kontinuerlig utvidet. Målsetningen til OBOS er å utvikle en vannkraftproduksjon som tilsvarer 650 GWh årlig før utgangen av 2021 (el-sertifikatfristen).

Mål om 650 GWh

OBOS har nå 10 kraftverk i drift hvor det første startet opp i 2015

Ved utgangen av 2019 vil vi ha ca. 225 GWh i produksjon.

Frem til utgangen av 2021 er planen å ha 5-8 prosjekter under bygging til enhver tid for å nå målet om 650 GWh.

 

Her finner du våre vannkraftverk

Illustrasjon av jordkloden med et hjerte

Se hvor mye vi produserer av ren energi akkurat nå

Se hvor mange kilowatt vi produserer, hvor mange husstander energien forsyner og hvor mye CO2 vi sparer miljøet for i akkurat dette sekund.

Annet under OBOS Energi