Vannkraft – et miljøvalg

En viktig del av OBOS’ miljøsatsing er å investere i småskala vannkraftverk. Disse investeringene er organisert i det heleide datterselskapet OBOS Energi AS.

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde med lange tradisjoner i Norge. Historien strekker seg helt tilbake til 1200- tallet da vannkraft drev kvernene. I dag kommer 99 prosent av all kraftproduksjon i Norge fra vannkraft.

En del av OBOS’ miljøstrategi er å gjøre all kontordrift og alle fellesarealer i bygg OBOS eier selvforsynt med fornybar energi fra egne kraftverk. Allerede fra 2017 produserer vi mer fornybar strøm enn forbruket ved hovedkontoret og alle fellesområder i bygg eid av OBOS Forretningsbygg.

Vannspeilet på kraftverket på Rusdalsåni

Hvordan vannkraft fungerer

En av grunnene til at OBOS satser på vannkraft er de mange fordelene. Den er ren, fornybar og produserer billig energi over flere tiår. En prioritet er å tilpasse vannkraftverket til lokale forhold og gjøre så lite inngrep som mulig i naturen rundt. Vannet i elven «lånes» en periode av vannkraftverket der det passerer gjennom en turbin som produserer strøm, før det slippes ut igjen i elven litt lenger nede. Kraftverket vil derfor ha liten innvirkning på dyr, planter og mennesker som lever av elven.