Utbygging på Edelvi i Veitastrond

Selvforsynt med fornybar energi

Ett av OBOS’ mål er at hele konsernet skal bli selvforsynt med fornybar strøm fra egne kraftverk.

Et av OBOS store klimamål er at OBOS’ kontordrift skal være klimanøytral innen 2021. Dette gjøres trinnvis ved å:

  • Redusere vårt CO2-avtrykk
  • Dekke opp vårt strømforbruk med opprinnelsesgarantier fra egne kraftverk
  • Kjøpe klimakvoter for resterende CO2-utslipp

Fossende vann gjennom en steinrøys

Opprinnelsesgaranti fra eget kraftverk

En viktig del av denne grønne satsingen er å bli selvforsynt med fornybar strøm fra våre egne kraftverk. Bak utbyggingen står det heleide datterselskapet OBOS Energi. Blant annet har OBOS Energi en portefølje på rundt 35 vannkraftprosjekter, i tillegg til en satsing på solceller i konsernet med et prøveprosjekt i Oslo.

Fra 2017 er alle fellesarealer i bygg som eies av OBOS Forretningsbygg samt hele hovedkontoret på Hammersborg dekket opp med opprinnelsesgarantier fra egne kraftverk.

Ved utgangen av 2019 er det forventet at OBOS Energi har totalt 225 GWh i produksjon. Dette tallet vil øke fremover når flere kraftverk settes i drift og mer av konsernets strømforbruk kan dekkes med fornybar energi.

Følg med på de siste nyhetene fra OBOS Energi.