Fotografi av Ragnhild Kagge, deltaker på boligkonferansen 2022

Ragnhild Bang Nes

Under boligkonferansen skal Ragnhild Bang Nes reflektere rundt grunnen til at mange velger å flytte ut av byene.

Psykolog Ragnhild Bang Nes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. I 2017 ble hun tildelt Psykologiforbundets pris «Årets nyvinning» for sin innovative forskning på glede, trivsel og livskvalitet. Hun omtaltes gjerne som lykkeforsker, men snakker selv heller om hverdagsglede og livskvalitet.   

Hun mener omgivelsene og betingelsene våre, som økonomien, er viktig for å gi oss glede i hverdagen. I boken hennes Lykkekuren trekker hun fram blant annet naturen, stillhet, lyden av sildrende vann og inntrykk fra skogen som faktorer som kan bidra til å gjøres livene våre bedre. Er det dette som gjør at mange velger å flytte ut av byene? Det blir et av temaene det skal reflekteres rundt under boligkonferansen.