Fotografi av ordfører Lisbeth Hammer Krog

Lisbeth Hammer Krog

Hva skjer når bygd blir by? Dette vil ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum fortelle om på boligkonferansen.

Mye av framtidens byutvikling vil foregå i randsonen av de store byene – som i Bærum. Og hva skjer når bygd blir by? Dette vil ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum fortelle om på boligkonferansen. Hun ble valgt inn i kommunestyret i Bærum for Høyre i 2011. Samme år ble hun kommunens første kvinnelige ordfører.

Bærum har i dag i underkant av 130 000 innbyggere og er i rivende utvikling. Prognosene tilsier at det i 2040 kan være rundt 160 000 innbyggere i kommunen. Mye av denne veksten vil komme på Fornebu hvor det planlegges å bygge 11 000 boliger. Når Fornebu er ferdig bygget og den nye banen er på plass,  vil det tidligere flyplassområdet ha rundt 25 000 innbyggere og like mange arbeidsplasser. Et annet eksempel er Sandvika øst som skal utvikles til å bli et attraktivt byområde med forretninger, offentlig tjenester og flere boliger og bedrifter.