Fotografi av Henrik Syse, deltaker under boligkonferansen 2022

Henrik Syse

Hvordan påvirker usikre tider oss og de valgene vi gjør? Under boligkonferansen deltar Henrik Syse i en panelsamtale om nettopp dette temaet.

Filosof og forfatter Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Oslo Nye Høyskole. Syse var medlem av Nobelkomiteen fram til 2021 og har vært aktiv i partiet Høyre i en årrekke.

Han er aktiv i samfunnsdebatten og holder en rekke foredrag rundt temaene filosofi og etikk.  

I sin siste bok Ord i krise, som ble til under koronapandemien, skriver han fra et filosofisk og praktisk ståsted om hvordan vi møter kriser – og kommer oss ut av dem. Under boligkonferansen skal han være med i en panelsamtale om hvordan usikre tider påvirker oss og de valgene vi gjør.

Syse er spesielt opptatt av moralfilosofi, blant annet forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter.