Program

OBOS Boligkonferanse 2021

0900: Velkommen! Åpning av konferansen.   

0930: Hva er rettferdighet og hva betyr rettferdighet for oss som samfunn? Konferansier Jan-Paul Brekke i samtale med Einar Øverenget, Anine Kierulf, Harald Eia og Thomas Seltzer. 

1015: Pause 

1045: Den rettferdige byen. Innlegg ved Ezinne Okparaebo, Lars Aasen, Ingjerd Sælid Gilhus og Aslaug Tveit

1200: Lunsj

1300: Den rettferdige byen. Innlegg ved Erling Fossen, Kaja Melbye, Ingrid Sletten og Per Gunnar Røe. 

1345: Pause

1400: Hva er en rettferdig by? Og hvordan kan vi styre byutviklingen i mer rettferdig retning? Jan-Paul Brekke i samtale med noen av dagens bidragsytere. 

1430: Takk for i dag!

Dyktige folk på scenen 2021