Portrett av Aslaug Tveit.

Aslaug Tveit

Hvordan kan vi tenke annerledes og mer menneskevennlig når vi planlegger og bygger stedene våre?

Aslaug Tveit er daglig leder i hennes eget selskap Leva Urban Design som hun opprettet i 2009 og hun har en mastergrad i urban design fra Aalborg Universitet i Danmark.

Leva Urban Design besitter fagkompetanse innen fagprofesjonen Urban Design, som fortsatt er litt ukjent i Norge. Dette vil selskapet gjøre noe med og har fått støtte av Innovasjon Norge til å arbeide med dette.

Aslaug har de siste 12 årene vært en pågangsdriver til å skape endringer i by- og stedsutviklingsprosesser. Målet er å koble tettere sammen fysisk planlegging, design og samfunnsplanlegging, med grunnlag i å sikre sosial bærekraft innenfor by- og stedsutvikling. Det viktigste virkemiddelet har vært å teste i praksis for å bevise effekten av å tenke annerledes i prosesser.

Hun ser i enhver situasjon etter måter å optimalisere prosessen, trivsel, glede, økonomi og ressursbruk for å sikre økt verdiskaping. Aslaug er en aktiv foredragsholder i ulike fora i Norge hvor hun deler kunnskap om den nytenkende måten LEVA griper an by-og stedsutviklingsprosesser på.

På boligkonferansen skal Aslaug snakke om prosjektet og hennes pågående arbeid med "Nedre Akerselva - Nabolagssamarbeid", som er en gruppe grunneiere som inviterer til samarbeid om å gi gater og uterom i området rundt Nedre Akerselva et løft og mer liv.

Boligkonferansen handler om hva som skal til for å skape verdens mest rettferdige byer og her kan Aslaug komme med god innsikt etter hennes arbeid med prosjektet. Meld deg på konferansen i dag og bli med på boligfesten i Operaen Tirsdag 7. September!