Bilde av alle foredragsholderne på boligkonferansen 2019.

Finnes den perfekte byen?

Tema er "Den perfekte byen". Det skal handle om byutvikling og hvordan visjoner og politikk påvirker den helhetlige utbyggingen.

Det sies at de private utbyggere har én agenda; å bygge høyere og tettere! Det skal tjenes mest mulig penger på minst mulig areal. Men stemmer det?

På den andre siden finnes det politikere - som har visjoner og tenker helhetlig byutvikling.

Visjon, politikk og virkelighet

God byutvikling handler ikke bare om å bygge. Det handler også om å utvikle en identitet og gi følelse av tilhørighet. Kan én enkelt utbygger klare det alene, eller trenger vi en overordnet planlegger? Spiller private og offentlige aktører på lag, og hvem skal oppfylle de politiske ønskene?

Faglig inspirasjon

Temaet for konferansen favner vidt. Vi skal dykke ned i detaljene og bevege oss opp på overflaten for å beskue helheten. For det er ikke alltid ting er slik de ser ut ved første øyekast.

Til konferansen kommer både utbyggere, politikere, arkitekter og akademikere for å gi oss sine framtidsvisjoner og refleksjoner over hvor vi som samfunn beveger oss. Hva er det egentlig vi vil ha og hva trenger vi?

Innholdsrikt program

Konferansen vokser og i år åpner vi opp for enda flere delakere. Og i anledning at OBOS fyller 90 år omtrent på denne tida har vi forflyttet oss over til Operaens store sal.

Vi har hentet inn dyktige innledere fra inn- og utland. I pausene blir det mulighet for en matbit og interessante samtaler med kolleger fra andre deler av bransjen.

Dyktige folk på scenen