Bilde av Ellen de Vibe

I byens tjeneste

Ellen De Vibe har gitt plan- og bygningsetaten en tydelig stemme i byutviklingen og har alltid holdt den faglige fanen høyt.

Ellen de Vibe har gjennom 20 år ledet en etat som jobber utrettelig for at Oslo skal bli en bedre by. Hun er opptatt av arkitektonisk kvalitet, gode byrom og materialbruk.

De Vibe har gitt plan- og bygningsetaten en tydelig stemme i byutviklingen og har alltid holdt den faglige fanen høyt. Men hvordan er det egentlig å lede en etat i krysningspunktet mellom de langsiktige, faglige vurderingene og de politiske beslutningene fra den til enhver tid sittende byråd?

Videoer fra konferansen

Gikk du glipp av konferansen eller vil du se noe om igjen? Her kan du se videoopptak av alle foredragsholderne.