For deg som bor i Langbølgen

Her finner du nyttig informasjon om gården og leiligheten.

Praktisk informasjon

Åpningstider

Mandag til torsdag: 08.00 til 16.00. Fredag: 08.00 til 15.30. (08.00 til 15.00 fra 16. mai til 15. september)

Vaktmester

Bygget er tilknyttet ambulerende vaktmestertjeneste med gjennomsnittlig to tilsyn i uken.

Søppel

Søppel skal pakkes inn og bæres ut i søppelrommet. Avfall må legges oppi container og lokket må settes for å hindre at dyr kommer til. Søppeldunkene er bare til husholdningsavfall.

Større gjenstander må den enkelte beboer selv fjerne. Det er ikke lov å lagre søppel, gamle møbler, emballasje osv. på veranda eller fellesarealer.

Brann

Det er montert godkjent røykvarsler og brannslange i kjøkkenbenken i alle leilighetene. Leier må selv sjekke røykdetektor og skifte batteri regelmessig, minst en gang i året.

Ventilasjon

Det er mekanisk ventilasjon med avtrekk fra bad, wc og kjøkken. Frisklufttilførsel skjer gjennom spalteventil i vinduer. Disse må stå åpne hele året for at ventilasjonsanlegget skal fungere.

For å sikre godt inneklima, må filteret i kjøkkenventilatoren rengjøres minst to ganger i året.

Vann og avløp

Varmt vann leveres fra sentralanlegg. Hovedstoppekran for varmt- og kaldtvann til leiligheten er i servantskap på badet. Sluk skal rengjøres hvert halvår. Dette gjøres ved at risten over sluket tas av og vannlåsen renskes for hår etc.

Det er forberedt for tilkopling av oppvaskmaskin i kjøkkenbenken med eget vannuttak. Hendel på blandebatteri er stoppekran for dette vannuttaket.

Oppvarming

Eiendommen har sentralfyring. For å sikre god gjennomstrømming, bør radiatorene luftes hver høst. Luftenøkkel skal ligge i leiligheten. Sikringsskap med automatsikring er plassert i felles skap på etasjeplan utenfor leiligheten. Ved strømutfall vippes den sikringen som har ”slått ut” opp, og strømmen kommer tilbake.

Strømabonnement

Ved overtagelse av leiligheten er strømmåleren avlest, og strømabonnement overført til ny leietaker. Ved utflytting må leietaker selv si opp strømabonnementet. Leietaker står fritt til å skifte strømleverandør i leieperioden.

Garasjer og boder

Det er en parkeringsmuligheter i kjelleren. Kontakt OBOS Forretningsbygg på telefon 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89 dersom du ønsker å leie. 

Det er kjellerbod til alle leilighetene. Bodene er merket med leilighetsnummer. Av hensyn til brannforskriftene er det ikke tillatt å plassere barnevogner, sykler og så videre i oppgangen.

Vaskeri

Det er felles vaskeri i eiendommen. Instruks for bruk er slått opp i vaskeriene.

Nøkler

Ved innflytting skal det utleveres 2 nøkler til leilighet, 2 nøkler til fellesarealer, og 2 nøkler til postkasse. Tap av nøkkel skal meldes til OBOS på telefon 22 86 58 61, 22 86 82 38  eller 22 86 83 89.

Porttelefon

Porttelefon er normalt plassert på veggen rett innenfor døren til leiligheten. Når det ringer på nede, løftes røret av og kommunikasjon med utvendig høyttaler opprettes. Trykk på knappen som er merket med en nøkkel, og døren åpnes.

For å hindre at uvedkommende kommer inn, skal utgangsdøren være låst hele døgnet og man skal bare slippe inn kjente.

Postkasser

Postkassene skal merkes med navneskilt som er levert av OBOS.

Trappevask

Et byrå er engasjert for å vaske inngangsparti og trapper. Beboerne må selv holde orden utenfor sin egen dør og i vaskeriet.

Fellesantenne

Det er felles antenneanlegg i eiendommen. Feil på anlegget meldes til Get telefon 02123.

Forsikring

Bygningen er fullverdiforsikret og forsikringen dekkes vi husleie. Forsikringen dekker imidlertid ikke beboernes innbo og løsøre. Du må derfor selv bestille innboforsikring ved innflytting.

Vedlikeholdsplikt

Leietaker har alminnelig vedlikeholdsplikt i leieperioden. Det betyr at installasjoner i leiligheten som skades eller slites som følge av leietakers bruk av leiligheten, skal utbedres av leietaker for hans/hennes regning uten unødig opphold. 

Baderom er spesielt utsatt for skade som følge av fukt. Det er derfor viktig med god utlufting, spesielt etter dusjing. Det er ikke tillatt å bore eller slå hull i vegger og gulv på bad. 

Leietaker har ikke anledning til å gjøre forandringer i leiligheten uten skriftlig samtykke fra OBOS. Skader eller ekstraordinær slitasje ved utflytting vil bli trukket fra depositumet ved opphør av leieforholdet.

Kontakt oss

OBOS Utleiebolig

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Telefon: 22 86 58 61

Telefon: 22 86 82 38

E-post: obul@obos.no

Døgnvakt

Utenom kontortiden gjelder følgende alarmtelefon: 22 99 18 80.

NB! Dette nummerert brukes kun i nødsfall! Unødige henvendelser vil bli fakturert beboer.