Ofte stilte spørsmål

Har du fortsatt noen spørsmål rundt OBOS-nøkkel? Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om OBOS-nøkkelen.

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer OBOS-nøkkel?

OBOS-nøkkel gjør det mulig for beboere å bruke mobiltelefon til å åpne hovedinngangsdøren, og dele nøkler med familien, venner og andre. 

Digitale nøkler er personlig, lett å dele og lett å slette. De kan også være tidsbegrenset om ønskelig.

Hva er fordelen med digitale nøkler?

Digitale nøkler har en rekke fordeler. Til daglig er det mange som trenger nøkkel til oppgangen. Hjemmetjenesten, avisbudet, vaktmesteren og mange andre som vi stoler på. Istedenfor å dele ut nøkkelkopier til alle som skal inn, kan en elektronisk dørlås åpnes med en app fra mobiltelefonen.

Digitale nøkler er personlig, lett å dele og lett å slette. Beboere slipper å lete etter og miste nøkler. Styret får bedre oversikt og slipper arbeid med bestilling av nye nøkler. Digitale nøkler vil lette hverdagen til både beboere og styret når det gjelder nøkkelhåndtering og låseadministrasjon.  

Må eksisterende dørlås byttes ut?

Nei. Løsningen innebærer montering av en liten skjult styringsmodul inn i callinganlegget og dermed må ingenting byttes i døren inn til oppgangen. 

Kan OBOS-nøkkel benyttes på alle type dører?

OBOS-nøkkel passer alle dører som er tilkoblet strøm og vil dermed passe det fleste boligblokker. I noen tilfeller vil det kunne bli oppsatt behov for tilpasninger. I så fall vil boligselskapet få beskjed om dette og vurdere om det er ønskelig. 

Kan eksisterende nøkler fortsatt brukes?

Ja, absolutt. De som ønsker å bruke fysiske nøkler kan gjøre det. 

Kan alle mobiltelefoner benyttes?

Alle mobiltelefoner med Bluetooth-funksjonalitet kan benyttes. De fleste smarttelfoner har det.

Hvem kan bruke OBOS-nøkkel?

OBOS-nøkkel kan benyttes av beboere og tjenesteleverandører som leverer pakker, varer og tjenester til beboere i bygget. Det er styret som bestemmer om beboerne kan dele nøkler med andre, og kan eventuelt avgrense antall nøkler per beboer. Styre kan også bestemme hvilke tredjeparts tjenesteleverandører kan benytte løsningen for å få adgang til oppgangen. 

Hva med sikkerheten?

Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre enn fysiske. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre som ikke skal ha kopi. Eieren av nøkkelen kan velge å dele nøkler med andre, og tidsbegrense bruken om ønskelig. Eieren kan også velge om å få et varsel når delte nøkler er eller blir brukt av andre (f.eks. vaskehjelp).

Hvem kan se hvor og når jeg brukte digitale nøkler?

Det er kun eieren av nøkkelen som får varsel om hvor og når nøklene er brukt.

Hvorfor gjør OBOS dette?

OBOS ønsker å ta i bruk teknologi som kan gi reel verdi til boligselskaper og beboere. Digitale adkomstløsninger forenkler hverdagen til beboere, styre og det er en viktig del av en bærekraftig infrastruktur for distribusjon av varer og tjenester.

Hva koster OBOS-nøkkel for boligselskapet?

Pris på OBOS-nøkkel tilsvarer kr 15 per bolig per måned. Et boligselskap med 50 boliger betaler eksempelvis kr 750 per måned for tjenesten.

I tillegg kommer kostnader knyttet til installasjon og maskinvare. Hvis du bestiller innen 30. november 2022 dekker OBOS majoriteten av kostnader knyttet til maskinvare og installasjon på oppgangsdører, hvor boligselskapet kun trenger å betale en symbolsk sum på kr 200 per oppgangsdør.

På dører utover oppgangsdører (eksempelvis garasjeporter, fellesvaskerier o.l.) må boligselskapet selv dekke engangskostnader knyttet til maskinvare og installasjon. I disse tilfeller vil boligselskapet motta pristilbud fra en av våre installasjonspartnere som styret kan vurdere. 

Hva koster OBOS-nøkkel på privat dør?

Beboere kan bestille lås og installasjon på privat dør i regi av OBOS, eller kjøpe lås i butikken og montere dette selv (Danalock V3). 

For OBOS-nøkkel på privat dør gjelder følgende priser:

  • Bestilling for tre eller flere privatdører (f.eks. dersom man går tre naboer eller flere sammen): kr 2500 per dør
  • Bestilling for en eller to dører: kr 3400 per dør

Alle prisene gjelder for montering og lås type Danalock V3. 

Ved bestilling av lås til privat dør vil du bli kontaktet av en av våre installasjonspartnere for å avtale passende tidspunkt for montering. Betaling vil også skje direkte til installasjonspartneren. 

Personvern og GDPR

Ved bruk av OBOS-nøkkel vil all behandling av personopplysninger skje i tråd med personopplysningsloven og i henhold til inngått databehandleravtale mellom OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF) og boligselskapet.

Personopplysninger som mobilnummer, e-postadresse, navn og adresse på brukeren av OBOS-nøkkel må kunne lagres og behandles for å kunne oppfylle avtalen om administrasjon og support rundt tilgang til boligselskapets bygningsmasse.

For å kunne håndtere henvendelser og oppfølgning av avtalen for brukerne, vil kundesamtaler (tale eller transkribert), supportsaker, e-postmarkedsføring, annen kundekorrespondanse og kundedialog per epost, brev, chat, telefonlogg med mer lagres i våre systemer.

Ved oppsigelse av avtale om OBOS-nøkkel vil alle data knyttet til tilganger og nøkler, bruk og brukere slettes i våre systemer. Kundesamtaler og support i forbindelse med OBOS-nøkkelen vil følge OEF sine normale sletterutiner. Databehandleravtalen er knyttet opp mot vår forretningsføreravtale og må sees opp mot denne avtalen, bokføringsloven og andre lovmessige forhold som tilsier at vi har hjemmel for oppbevaring av data utover selve kontraktsforholdet i dataavtalen.

Informasjon om hvordan OBOS Eiendomsforvaltning AS håndterer personopplysninger finnes her.

Informasjon om hvordan vår teknologipartner, Unloc, håndterer personopplysninger finnes her.