Vibbo vises på en laptop hjemme hos en person som drikker kaffe

Varsling av beboere på Vibbo

Nå kan informasjon fra Vibbo gjøres enda mer målrettet!

Når du skal publisere en nyhet kan du velge om den skal varsles med epost, SMS eller begge deler.

For en stund siden la vi til at du kan velge om den skal nå bare eiere eller leietakere/medboere – eller du kan sende varsel til alle om det er hensikten.

Når har vi tillegg gjort det mulig å velge hvilke adresser/oppganger du vil henvende deg til. Da trenger for eksempel ikke alle i hele boligselskapet varsles om vannet kun skal stenges i en oppgang.