God stemning blandt barn og voksne på dugnad i boligselskapet.

Vær godt forberedt på snø og kulde

Vinteren står for døra, med snøfall, kulde og glatte veier. Er dere klare for vinteren?

Med vinteren følger det også mange ekstraoppgaver for styret.

Allerede nå i høst, før snøen har lagt seg, kan det være smart å ta en befaringsrunde i boligselskapet sammen med firmaet som har ansvaret for å brøyte og strø. På den måten sikrer dere at begge parter er enige om når oppgavene skal utføres.

Husk også at det i løpet av høsten ofte samler seg løv og skitt som tetter igjen sluk, nedløpsrør og takrenner. Dette kan, senere i vinter, øke faren for frostspreng.

Dette bør styret fikse i høst, før snøen og vinteren kommer:

 • Rens takrenner
 • Sjekk at varmekabler i takrenner og nedløp fungerer
 • Sjekk at taknedløpene er hele og at de leder vann bort fra bygget
 • Steng utekraner og tøm dem for vann
 • Fyll opp strøkasser med singel
 • Sørg for å ha brøyteavtale med strøing hvis dere ikke selv brøyter eller strør områdene
 • Ha gode rutiner for fjerning av snø på tak og for strøing av gangveier. Gode rutiner reduserer sannsynligheten for at styret blir sittende med erstatningsansvaret dersom det skjer et uhell - at folk sklir på gangveiene eller at biler og mennesker blir skadet ved at snø faller fra taket

Dette bør styret minne beboerne på:

 • Rense sluket på balkongen.
 • Være forsiktig ved lufting av radiatorer. Det er fort gjort å skru ventilen og skruen helt ut. Pass på at det ikke gjøres, da blir det lekkasje.
 • Sørge for god ventilasjon i leiligheten, selv om det er kaldt ute. Dårlig ventilasjon kan gi kondens på vinduer og kalde yttervegger. Det kan igjen gi gode vilkår for muggsopp.
 • Når/hvis det kommer snø må denne fjernes fra terrassen så raskt som mulig. Snøsmelting i kombinasjon med tette terrassesluk er årsak til mange vannskader. Smeltevannet tar minste motstands vei vekk fra terrassen, sørg for at den ikke er inn gjennom leiligheten.
 • Sørg for å ha på varme i huset/leiligheten. Selv når man skal reise bort må det stå på tilstrekkelig med varme til at rørene ikke fryser. Vann utvider seg når det fryser. Når utvidelsen skjer i rør, sprekker rørene. Når vannet tiner i rør som er sprukket blir det lekkasje.