Hender jobber på pc

Meld skader via Styrerommet

En komplett forsikringsmodul ligger nå på Styrerommet.no.

Allerede i mars kunne borettslag og sameier med forsikring gjennom OBOS melde skader på Styrerommet. Den muligheten har mange benyttet seg av. Før sommeren var det registrert over 250 skader ved hjelp av den nye modulen på Styrerommet.
Nå kan man også se status og historikk på innmeldte saker, samt alle selskapets forsikringsdokumenter.
Hvis dere ikke har forsikring gjennom OBOS, er det naturligvis mulig å be om tilbud om det – på Styrerommet.