Dame som tenker.

Hva er et gjennomsnittlig styrehonorar?

Regnskapsavdelingen i OBOS har sett på styrehonorarene i 3300 boligselskap som består av fem eller flere boliger. Hva tjener egentlig styrene?

Dette er en re-publisering av en artikkel fra desember 2020. Derfor blir siste regnskapstall tilgjengelig på det tidspunktet, tall fra 2019, brukt.

Et gjennomsnittlig styrehonorar ligger på ca. 1500 kroner per bolig.

Tallene viser at 65 prosent av selskapene betaler mellom 800 og 2000 kroner pr. bolig i årlig styrehonorar. 60 av selskapene betaler ingenting for styrearbeid, mens enkelte har svært høye honorar.

– I utregningen har vi fjernet de mest ekstreme ytterpunktene. For normale boligselskap ligger gjennomsnittet på ca. 1500 kroner pr. bolig. Vi har brukt tall fra 2019, som er siste fullstendige regnskapsår, forteller regnskapsavdelingen.

De legger til at det er store forskjeller. Det kan skyldes faktorer som ulik arbeidsmengde og oppgaver i de ulike styrene, og hvilket styrehonorar som er utbetalt tidligere. Ekstern styreleder er også en faktor som vanligvis drar opp styrehonoraret.

– Dessuten ser vi at borettslag i snitt har et litt høyere styrehonorar enn sameier, og selskapene i Oslo ligger noe høyere enn resten av landet.  

Vedtas på årsmøtet

De minner om at styrehonorar må vedtas på årsmøtet. Utbetalt honorar skal lønnsinnberettes, og det må betales arbeidsgiveravgift. Det betales ikke feriepenger.

I perioden 2017-2019 økte styrehonorarene med ti prosent i snitt for de 3300 boligselskapene. Det er det dobbelte av konsumprisindeksen (KPI) for samme treårsperiode.

– Erfaringsmessig ser vi at svært mange årsmøter vedtar samme beløp på styrehonorar år etter år. Ved endring i styrehonorar er det ikke vanlig å basere seg på KPI, men heller mengden styrearbeid i selskapet, forteller regnskap. 

Fordeling internt

Det er ikke sett på fordelingen innad i styret i denne undersøkelsen, men erfaring tilsier at det er stor variasjon.

– Det mest vanlige er at styreleder får en større andel av det samlede honoraret, men denne andelen er nok svært varierende. Vi kjenner også til ren likedeling, og hos noen fordeles det fra år til år basert på individuell innsats. Det er ingen fasitsvar på hvordan dette skal gjøres.

Antall boliger:

Gjennomsnittlig styrehonorar:

5-30

30.500 kr

31-80

84.500 kr

81-250

192.500 kr

251 +

385.000 kr

 

Tekst: Henrik Sørlie, Bolig og Miljø nr. 6. 2020