Bunke med sedler og haug med mynter

Endring av utbetalingsdato for timelønnede

Fra 01.01.2021 vil de som ikke er fast ansatt i boligselskapet, få lønn den 25. i hver måned.

Hittil har disse fått utbetalt sin lønn den 10. i hver måned. For å samordne lønnsutbetalinger generelt endrer vi dette fra 2021.
 
Det vil bli informert om på lønnsslippen til den som har utført timesoppdraget, men det er viktig at også styret er kjent med endringen.